Когато отиваме на работа в офиса е важно да се чувстваме комфортно и да поддържаме висок дух, за да сме максимално продуктивни. Все пак някой от всички възможни фактори, които оказват влияние на всекидневното ни настроение, са сред най-ключовите, за да сме доволни. С тази тема е свързан и въпросът ни през настоящата седмица:

Какво е най-важно за вас на работното ви място от изброените?