Може ли някой да предвиди с точност края на коварната вирусна инфекция? Едва ли... Но, всеки от нас има някакви очаквания. Затова през тази седмица в редовната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място ви питаме:

Какви са очакванията ви за край на пандемията и нормализиране на работната среда?