Изкуственият интелект започва все по-сериозно да присъства в нашето ежедневие. С тази тема е свързан и въпросът ни в кариерната анкета тази седмица: 

Как ви се струва идеята изкуствен интелект да оценява ефективността от нашата работа?