С промените в Кодекса на труда от 2012 г., законът въведе понятието "Временна заетост" чрез Агенции осигуряващи временна работа.

Тази форма на тристранни работни взаимоотношения е позната в България повече от 20 години. Служителите са назначени административно на трудов договор към Агенцията осигуряваща временна работа, която е техен административен работодател. Те изпълняват трудовите си ангажименти при функционалния си работодател под негово ръководство и контрол. Правно това се оформя с договор между Агенцията осигуряваща временна работа и компанията ползвател.

За да изпълняват дейност по отдаване на служители за временна работа, Агенциите -посредници са задължени да имат лиценз, издаден от Агенция по заетостта, на чийто официален сайт лесно можем да направим проверка.

Услугата се ползва основно от международни и български компании, които имат ограничение в щата; от чуждестранни компании, които нямат представителство в България; при необходимост от сезонни, кампанийни или временни назначения.

Трябва ли да ни плаши терминът "Временна заетост" чрез Агенции осигуряващи временна работа?

По никакъв начин.

Кодексът на труда постановява да получите същите условия на труд и заетост както на вътрешните служители, работещи на постоянни трудови договори. Това включва заплащане, работно време, извънреден труд, почивки, нощни смени, отпуски и социални придобивки.

Важно е да се отбележи, че макар и договорът да се води "временен" , поради формално законовите изисквания, под формулировката "до завършване на определена работа", много често се касае за дългосрочна заетост, която може да продължи с години.

Но дори в случаите, в които очакваната продължителност на трудовия ангажимент е в рамките на няколко месеца, могат да бъдат извлечени редица ползи от него, а именно:

- Възможността да влезете в структурата на голяма компания и да бъдете "открити". Ако представянето ви е отлично, това няма да остане незабелязано от прекия ви ръководител. Всеки работодател цени безкрайно ангажираността, мотивираността и отдадеността на служителите си и не би искал да губи такива хора. В дългогодишната ни практика като консултанти изобилстват примерите, в които служители, назначени като временен персонал, в момента са на ръководни позиции в компаниите, за които са били наети.

- Възможността да натрупате ценен опит. Всяка една голяма компания може да ви даде много като знания и умения, най-добри практики, процедури, ценно know-how. Всичко това ще ви е от полза, с каквото и да се занимавате за напред.

- Възможност да откриете предпочитаната сфера и любимата си работа. Още нещо, което често виждаме в практиката ни на консултанти по Човешки ресурси. Започвайки нещо съвсем ново, временно и за кратко, служителите да установят, че това, всъщност е професията, която ги увлича и ги удовлетворява в максимална степен и тази, с която избират да се занимават занапред.

- Възможността да създадете нови запознанства, нови контакти, да взаимодействате с нови хора, да бъдете в "полезрението" на потенциални нови работодатели, и в това на консултантите по човешки ресурси, които непременно ще се сетят за вас, в момента, в който се появи подходяща за вас възможност.

Временната заетост придобива все по-голямо значение на нашия и европейски пазар на труда. Общият брой на временно наетите работници, както и делът им сред активно работещите расте в повечето страни

Авторът Светослава Добрева- Делчева е HR Outsourcing Consultant в Toro GroupS 

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.