WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Кое действие на компанията би ви направило лоялен към нея?

43% от гласувалите са откровени, че ако една компания цени труда им, това би било най-важното им условие, което ако е спазено, би спечелило тяхната корпоративна лоялност

33% от отговорилите в анкетата признават, че лоялността им зависи от редовният и регулярен ъпдейт на месечното им възнаграждение

22% от анкетираните смятат за основен мотиватор на тема лоялност, ходенето им на работа с удоволствие и добрата атмосфера в офиса

3% са посочили нефинансовите придобивки като основен фактор

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към Елена Топалова, старши специалист подбор в Questers

- Г-жо Топалова, 43% от гласувалите са откровени, че ако една компания цени труда им, това би било най-важното им условие, което ако е спазено, би спечелило тяхната корпоративна лоялност. Какво е Вашето разбиране за това, как показваме на служител, че неговият труд е оценен от ръководството?

- Предполагам, че поставеният въпрос засяга оценката на труда извън финансовите стимули. Едва ли има служител, който би останал равнодушен ако получи признание за своята работата. Положителната и заслужена оценка, за справяне с конкретен проблем или за цялостното представяне, е мощен инструмент за стимулиране на мотивацията и лоялността. Подобно признание не е задължително да бъде формално и веднъж в годината. Възможно е то да се случи спонтанно, но искрено, в точния момент, и дори с едно изречение - да има силно въздействие върху ангажираността на всеки от екипа.

Особено важно е признателността на работодателя да се споделя активно, вместо да се предполага, че служителят ще се досети за нея сам. Действия като гласуване на доверие, делегиране на предизвикателни и отговорни задачи, предоставяне на повече автономност в работата и показване на съпричастност и уважение към интересите и амбициите на служителя също са недвусмислен знак за важността и приноса на неговата работа.

- 33% от отговорилите в анкетата признават, че лоялността им зависи от редовният и регулярен ъпдейт на месечното им възнаграждение. Какъв тип според Вас са хората, които се интересуват на първо място от това?

- Предпочитам да не поставям хората в определени рамки на база отношението, което имат към месечното си възнаграждение. Въпросът, касаещ финансовата компенсация е много деликатен и субективнен, но е факт, че всички ние работим срещу трудово възнаграждение, без значение дали преследваме практични или по-висши цели. Въпреки това, лоялността, базирана основно на финансови стимули не е трайна. Формите на нейната устойчивост, които съм наблюдавала през годините, най-общо се основават на посвещаване на мисията и успеха на компанията, припознаване с ценностите и принципите ѝ, наличието на отношения на уважение, доверие, признателност, усещането за справедливост вътре в компанията и прочие.

Важно е да допълня също така, че лоялността не трябва да се разглежда единствено като форма на привързаност към компанията. Тя може да се проявява конкретно към даден мениджър, екип или проект.

- 22% от анкетираните смятат за основен мотиватор на тема лоялност, ходенето им на работа с удоволствие и добрата атмосфера в офиса. Какво можем да кажем за тази част от хората? Можем ли да кажем, че те са най-ценни за една компания, тъй като оформят по-сплотен екип?

- Безспорно мога да потвърдя, че това са щастливи служители на първо място. Тяхната лоялност е пряко свързана с усещането за удовлетвореност на работното място. Те са ценни, защото работят за компанията така, както биха работили за собствен проект или кауза.

Лоялността и причините, които я провокират могат да вдъхновяват, да създават позитивни нагласи и да изграждат дългосрочни отношения. Това твърдение означава, че компанията си е свършила добре работата, създавайки добра работна среда, която се отплаща като инвестиция в бъдещето.

По мое мнение, тези 22% от анкетираните отиват на работа с удоволствие, защото работят с колеги, които харесват, чувстват се оценени, изпълняват проекти и задачи, които им доставят удоволствие и в чийто смисъл и значимост вярват. Това е ситуация, в която и двете страни печелят.

- Едва 3% са посочили нефинансовите придобивки като основен фактор. Учудва ли ви този резултат, като се има предвид, че много хора ги харесват и една обява за работа печели повече кандидати, ако е показала повече подобни опции?

- Резултатът не ме учудва, логичен е, защото живеем в прагматичeн свят. Въпреки това, искрено ме радва, че съществуват компании, които не само отстояват фирмената си културата, но и далновидно проявяват уважение към богатата палитра от интереси и нужди, които имаме като хора не само в работен, но и в извънработен аспект. Често тези мотиватори не са свързани единствено с атрактивни материални стимули. С подобен тип нефинансови придобивки много успешно се филтрират служители, които отговарят на "кръвната група" на компанията, а това от своя страна е фактор за устойчивост.

- Кои според Вас са основните и най-важни фактори за лоялност? Как бихте ги степенувала, говорейки от Вашия професионален опит?

- Ако трябва да степенуваме факторите и да изхождаме от реалността, най-близкият до ума отговор би бил справедливото и конкурентно заплащане. Дефиниция на тези понятия обаче често е субективна и относителна.

Както вече споменах, а и практиката го потвърждава, заплащането може да бъде фактор, който неминуемо да влияе върху лоялността, не бих казала, че може да я създава и поддържа устойчиво. Постоянно виждаме примери на кандидати за работа, които търсят нови професионални възможности, въпреки че финансово са напълно удовлетворени от настоящия си работодател и това далеч не се дължи на авантюризъм. Помислете и за пирамидата на Маслоу, която отдавна се е превърнала в пример. В случая, тя много добре обяснява какво друго може да направи даден служител щастлив, а от там и лоялен. Ако трябва да допълним списъка с фактори, влияещи върху лоялността, бих посочила наличието на среда, която предоставя на служителя усещане за значимост, свобода в работата и изразяването на мнение, възможността да споделя опит и да се учи от вдъхновяващи колеги, споделяне на общи работни и житейски принципи и ценности с колеги и мениджъри.

- Трябва ли да се обсъжда тази тема според Вас на интервю за работа или се следи във времето как и на какво реагира един служител?

- Темата за лоялността по време на процеса по подбор би могла да даде ориентировъчна представа за кандидата, но не считам, че би дала висока добавена стойност. Лоялността не е еднократен акт и е трудно да се измери нивото ѝ в рамките на разговор с непознат, пък бил той и кандидат, с когото сме се срещали преди. Освен, че зависи от общата нагласа на конкретния човек, тя е функция на средата и времевия отрязък, в който го наблюдаваме като служител.

Навярно всички колеги в сферата ще се съгласят, че често по време на интервюта за работа се дават амбициозни заявки за мотивация и лоялност, но реалността често се оказва различна.

- Нека завършим днешното ни интервю с въпроса - лоялността изглежда винаги е до време. Колко години минимум е необходимо да има служител в една и съща компания, за да се счита, че той е бил сред лоялните в дългосрочен период?

- Със сигурност не бих искала да измервам лоялността единствено с годините, които даден служител прекарва при работодателя си, въпреки че съществува пряка връзка. Както вече отбелязах, лоялността зависи от множество фактори, които варират за всеки отделен човек.

Фактът, че даден служител е работил 5 години за конкретна компания може да означава, че в нея е намерил среда, в която вярва, прави го щастлив и го мотивира. Може обаче и да означава, че е намерил привиден комфорт и няма вътрешния стимул да търси по-добро работно място. За мен, силно доказателство за нивото на лоялност не е задължително продължителността, а ангажираността на служителя, неговата инициативност, поемането на отговорност в предизвикателни проекти и времена за компанията, както и говоренето с ентусиазъм за нея.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com