През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Dir.bg, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме Румяна Христова, координатор на офис "Кариерно развитие" в Американския Университет в България.

Здравейте! Казвам се Румяна Христова и съм координатор на офис "Кариерно развитие" на АУБ. Основните цели и дейности на офиса са доста обширни. Една от тях, която бих определила и като мисия на центъра, е да помогне на студентите да идентифицират собствените си умения и таланти и да ги подтикне да развиват нови такива, които в бъдеще биха включили в богатата си палитра от умения и знания. Целта ни е да осъзнаят важността на непрестанното персонално и професионално развитие, което би ги направило както високо конкурентоспособни на пазара на труда, така и широкообразовани личности. Идеята ни е да ги убедим във важността на този процес, както по време на четиригодишното си обучение при нас, така и в бъдещият си личен и професионален път на развитие. За целта провеждам персонални консултации, по време на които задълбочено анализирам профилът на всеки студент и съм в подкрепа на осъзнаването му на неговите силни страни и черти, както и тези, които имат нужда от допълнителна работа и развитие.

Добър помощник в процеса е и специалният инструмент - кариерен софтуер SIGI3, който нашите студенти имат възможността да ползват в университета. SIGI3 е изключително задълбочен и аналитичен и сме се убедили в полезността му през годините. Тъй като мисията на центъра е да подготви по-добре младият човек за своите първи стъпки в професионалната сфера, неизменна част от това е да провеждаме консултации и осигуряваме подкрепа при изграждане на първите, най-базисни умения за писане на резюме, мотивационно писмо, подготовка на апликационен пакет за кандидатстване за работа или по-висока образователна степен, подготовка за явяване на интервю, какви типове въпроси могат да очакват и как да формулират отговорите си, за да се представят възможно най-добре на тази първа среща с работодател или университет.

Говорейки за придобиване на по-висока образователна степен, към която се стремят голяма част от възпитаниците ни в различни етапи от професионалният си път, искам да споделя, че предоставяме задълбочена помощ и в тази насока, чрез материали за подготовка за съответните изпити - GMAT и GRE, съвети и статистики за избор на университет, подготовка на апликационни пакети, включващи освен стандартните горепосочени документи, така и препоръки от преподаватели. В помощ сме през целият път на кандидатстване на всеки пожелал да се възползва от услугата.

Друга наша цел е да осигурим редовни срещи на студентите с професионалния свят и за тази цел имаме набор от услуги за работодатели, които са изключително полезни, както за кариерното ориентиране на младите хора при нас, така и за предоставянето на достатъчно информация за стажове и свободни работни позиции. За целта организираме презентации на компании, срещи с наши бивши студенти, които споделят своя успешен кариерен път и по този начин мотивират студентите да бъдат смели и проактивни в търсенето на подходящото за тях място. Офисът организира ежегоден Кариерен форум за бизнеса, който е едно от най-мащабните събития в университета и се радва на огромен успех. Той е път към успешната реализация на студентите, което се доказва с увеличаващият се брой компании, изразяващи нескрит интерес да наемат наши студенти. Отделно от това организираме редовно посещения на офиси на компании, където студентите се запознават отблизо с дейността, корпоративната култура и комуникация в света на бизнеса. Тъй като държим нашите студенти да бъдат също така обществено ангажирани личности, търсещи и работещи за промяна към едно по-добро бъдеще на всички слоеве на обществото, поддържаме успешни контакти с неправителствения сектор и ежегодно организираме Форум на Неправителствените организации, на който те представят каузите си и привличат студенти като доброволци. Ежеседмично изготвяме бюлетини със свободни работни позиции, които предоставяме както на завършващи студенти, така и на наши възпитаници, абонирани за услугата. Това е и един от начините да поддържаме контакт с възпитаниците.

Успяхте ли да се адаптирате във времената на пандемия?

Пандемията не ни свари неподготвени. Случвало се е някои от събитията и преди да се провеждат през онлайн платформи заради интернационалността на компании и университети, с които поддържаме връзка. За организирането на виртуален кариерен форум бяха необходими само няколко седмици, за да изберем подходяща платформа, чрез която да се проведе. Събитието се случи само с месец по-късно от стандартно определената дата за Форума, но смея да кажа, че беше успешен, независимо от създалата се ситуация.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

По-скоро бих казала, че съм удовлетворена и едновременно благодарна, че имам възможността да бъда в помощ на всеки млад човек, заявил желание да ползва услугите на центъра, както също, че броят на заинтересуваните студенти да надграждат уменията си и търсещи възможности за реализация, все повече и повече се увеличава. Осъзнатостта им относно важността на постоянното надграждане и развитие, както и придобиване на "меки" умения, толкова важни както в личното общуване, така и в професионалната сфера, е доста завишена, което изключително ме радва и в същото време ме кара да се чувствам силно обнадеждена за бъдещето ни.

Увеличаващият се брой наети студенти и изключително позитивната обратна връзка, която получавам от компании, са повод за гордост. Много от компаниите споделят, че вече имат в екипа си наши възпитаници и желаят да продължат да наемат кадри, както заради добрата академична подготовка, така и заради придобитите допълнителни умения и квалификации от различни други техни активности.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия университет?

Бизнесът е изключително активна страна в търсенето на стажанти от нашият университет по причините, които споменах по-горе.

Имате ли обратна връзка от вашите студенти за качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Не винаги студентите споделят обратна връзка относно стажантските програми, в които са участвали, защото те много често намират и сами своите стажове. Учим ги да бъдат проактивни. Съвсем отговорно и смело, обаче, мога да кажа, че търсят позиции, където да могат да работят по конкретен проект, да имат възможност да демонстрират академичните си знания и да придобият нови умения. Със сигурност не търсят стаж само за да го сложат в CV-то си. Но ние и на това ги учим - всичко, което правят трябва да има смисъл, да ги развива и надгражда уменията им.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Аз лично не разполагам с такава статистика, не е и в дейностите на офиса, но от гореизложеното и обратната връзка от страна на компании и организации, няма да бъде нескромно да кажа, че може би около 90 - 95%.

По-различно ли е нивото и желанието за развитие на студентите ви в сравнение с предишни години?

Имам щастието да работя в институция и с млади хора, които са амбициозни и със сериозно желание за развитие. По-скоро бих казала, че до момента не съм наблюдавала спад в тази насока изобщо.

Разкажете ни интересни примери за успели ваши студенти, които в момента са на ключови позиции в големи компании?

Не бих желала да споменавам имена, тъй като ще бъде в разрез със Закона за личните данни, а и не съм сигурна дали бих могла да изброя всички с успешни кариери, но мога да твърдя, че имаме завършили студенти на високи, ключови позиции в известни международни компании, финансови институции, създали успешни собствени компании и старт-ъп-и или НПО в глобален мащаб.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалният кандидат в компаниите, в които ще проведат стаж?

Да надграждат знанията и уменията си, да демонстрират ясно желанието и причините, поради които са избрали конкретната компания или организация, да работят върху така ценените в днешно време "меки" умения, да се запознаят предварително в детайли с дейността и културата на компанията, където планират стаж, използвайки различни канали за информация. С две думи - да си свършат добре домашната работа.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия университет?

Създалата се глобална обстановка ни показа, че бъдещето ни трудно може да бъде предначертано. Това обаче ни даде и някои доста полезни "уроци" - промяната е най-постоянното нещо и колкото по-бързо се адаптираме към новостите, толкова по-гъвкави и конкурентоспособни ще бъдем. Очаквам част от новопоявилите се в началото "по принуда" алтернативни решения на много от стандартно изпълняващите се дейности, да останат като втори, но не резервен вариант. Предполагам, че много от събитията ще се организират в хибриден вариант, голяма част от новите работни места ще имат възможност и за дистанционност, без това да пречи на качеството на работата изобщо и така, подборът на човешки капитал няма да бъде ограничен от локацията. Това разбира се, ще ограничи съществено личното социално общуване, но се надявам и вярвам, че ще успеем да намерим баланс между двете.