WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита:

Кой е основният мотив, заради който бихте напуснали работа?

 • 32% признават, че основна причина е желанието им за по-високо възнаграждение
 • 17% отбелязват, че това е липсата на мотивация и ходенето на работа без удоволствие
 • 10% казват, че това е усещането да са неоценени от преките си ръководители
 • 9% са на мнение, че това ще е не харесваната от тях работна среда
 • 8% споделят, че това ще се случи, ако не харесват работното си място
 • 7% са гласували, че това е усещането, че тъпчат на едно място
 • 5% отбелязват желанието да работят в друга компания
 • 4% отдават важност на евентуална по-добра позиция
 • 4% биха търсели ново предизвикателство
 • 2% ако не се разбират с колегите си
 • 1% ако локацията не им е удобна
 • 1% посочват като основна причина, ако в дома им разговорите им се превърнат в чест коментар на работни проблеми

Участвайте редовно в седмичните кариерни анкети на WorkTalent.com!