До края на февруари 2019 г. министърът на земеделието и храните, след необходимото обществено обсъждане, трябва да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването - относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България, реши парламентът.

Депутатите одобриха промени в сроковете на вече прието решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разисквания по питането на депутати от левицата към ресорния министър за създаване на ред в поземлените отношения.

В изпълнение на решението от 2017 г. е разработен проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е бил представен на заседание на парламентарната комисия по земеделие на 10 октомври т.г. В хода на дискусията е констатирано, че обхватът на представения законопроект съществено се различава от обхвата, посочен в решението на Народното събрание от миналата година. Затова депутатите от комисията са се обединили около становището да бъде удължен срокът за изработването на такъв законопроект.