С две години се отлага влизането в сила на крайния срок, даден на общините за изготвяне на общи устройствени планове, предвижда промяна в Закона за устройство на територията, приета днес на първо четене от парламента.

Изготвянето на нови общи устройствени планове е необходимо за извършване на промяна в предназначението на извън урбанизирани територии, което би привлякло инвеститори за застрояването им.

Един от вносителите Александър Ненков от ГЕРБ посочи, че това не е първото удължаване на сроковете. "Този процес се движи вече от 2011 г. След това 2016-а година пак се удължи този срок до 2019-а", каза той.

Ненков влезе в спор с депутата от ДПС Танер Али дали причината за отлагането е, че 70% от общините да не са изготвили такива планове.

"Основната причина, особено в малките общини, е липсата на средства, защото едно въвеждане на такава система и в електронен вариант, струва доста средства. Примерно за една малка община до 10 000 души - около 120 000 лева", каза Танер Али.

"Някой ви е подвел жестоко, защото казвате: общините нямат пари. Това не е вярно. В бюджета всяка година средно между около 5 милиона на година има заделени към Министерството на регионалното развитие, където общините могат да се възползват", отвърна Ненков.

Според него някои общини са се забавили заради оспорване на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, продължителността на обществените обсъждания или забавяне на съгласувателните процедури с експлоатационни дружества и най-вече с министерствата на културата и околната среда заради обжалване на екологичните оценки. За други причините са субективни - нежелание или несправяне със задачата.

Затова преди окончателното приемане ще бъде предложено от удължаването на срока да не могат да се възползват общините, които въобще не са стартирали процедурата по изработване на такива планове.