През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5.4% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Това е видно от данните за ключовите индикатори, оповестени от Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката през месеците октомври, ноември и декември съществуващите жилища са поскъпнали със 7,2% на годишна база, а тези на "зелено" - с 2,3 на сто. 

През изминалата 2020-а цените на жилищата се повишиха, както следва:

  • I тримесечие - 4,7% (стари жилища - 6,3%; ново строителство - 2%)
  • II тримесечие - 2,9% (стари жилища - 4,2%; ново строителство - 0,8%)
  • III тримесечие - 5,2% (стари жилища - 6,2%; ново строителство - 3,5%)
  • IV тримесечие - 5,4% (стари жилища -  7,2%; ново строителство - 2,3%)

Хармонизираният индекс на потребителските цени

се увеличава през февруари 2021 г. с 0.2% в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщава още НСИ. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите "Образование" и "Разнообразни стоки и услуги" - с по 4.4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата "Облекло и обувки" - с 3.4%. 

Индексът на цените на производител

на вътрешния пазар през февруари 2021 г. нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

По данни от бизнес анкетата през март 2021 г. мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.