Министрите на енергетиката в ЕС подкрепиха призивите за удвояване на ставките за обновяване на сградите в Европа до 2030 г. Така ще се подпомогнат икономиките, засегнати от кризата, и страните ще се справят с енергийната бедност като се създадат "зелени сгради за бъдещето".

Необходими са значителни усилия за обновяване на сградния фонд в Европа и това трябва да се направи в съответствие с първия принцип за енергийна ефективност, заявиха министрите приетите Заключения на Енергийния съвет на ЕС.

През октомври 2020 г., като част от Европейската зелена сделка, Европейската комисия представи стратегия за Вълна за обновяване , за да се постигане на климатично неутрален строителен сектор до 2050 г. Тогава Комисията предложи да бъде увеличен средният процент на енергийно обновяване до 2% годишно до 2030 г. спрямо сегашните 1 на сто.

"Позеленяването" на европейските сгради е от ключово значение за достигане на целите за нискоемисионна икономика до средата на века, тъй като зданията са отговорни за 40% от емисиите на парникови газове в ЕС.

Тези промени трябва да се направят, като се вземат предвид националните, регионалните и местните обстоятелства, добавиха министрите, подчертавайки, че това е ключово за страните от ЕС, които са изправени пред различни предизвикателства, що се отнася до обновяването и енергийната бедност.

Страните от Централна и Източна Европа, например, имат много западнали жилищни блокове от съветски тип със стари отоплителни системи, докато страните от Южна Европа трябва да гарантират, че къщите им са достатъчно топли за зимата и достатъчно хладни за лятото.

Реновирането на училища, болници, университети и друга социална инфраструктура трябва да бъде приоритет заедно с най-лошо функциониращите сгради, като се вземат предвид доходите на тези, които живеят там, се казва в заключителния документ на министрите.

Експертите, обаче, предупредиха, че двойно по-високите цели за обновяването на сградите до 2030 г. не е достатъчно и че трябва да се утрои. В противен случай ще има огромен натиск върху обновяването през 2030-те и 2040-те години.

И все пак Европейската комисия приветства решението на енергийните министри на ЕС, като заяви, че удвояването на процента на обновяване ще помогне да се поддържа натрупаната скорост и усилия в тази посока.

3е-news.net