Последното тримесечие на миналата година е било силно за сделките с имоти в големите градове у нас и в цялата страна, сочат данни на Агенцията по вписванията, цитирани от Инвестор.

В София между октомври и декември миналата година са били сключени 9587 сделки с имоти, което е ръст с 5,2% спрямо същия период на предходната година. Това е и най-големият брой сделки в столицата през четвъртото тримесечие от кризата през 2008 г. насам. Общо през 2019 г. в столицата са сключени близо 30 хил. сделки с имоти, като броят им е по-висок с 5,4% спрямо 2018 г., сочат изчисления на Investor.bg на база на данните на Агенцията по вписванията.

След вялото начало на годината сделките с имоти в София се върнаха към силен растеж от второто тримесечие на миналата година, а през третото тримесечие броят на вписаните сделки също беше на най-високото си ниво за този период от кризата насам.

В Пловдив през последните три месеца на годината са вписани 5045 сделки с имоти, като нарастват със 7,8% спрямо същия период на 2018 г. Силното последно тримесечие обаче не е успяло да компенсира спадовете през предходните три тримесечия в града и така за цялата година сделките с имоти намаляват с 5,6% спрямо 2018 г. Общо миналата година в Пловдив са били вписани 15 221 сделки, сочат данните на Агенцията по вписванията.

Последното тримесечие на миналата година е било силно и за двата най-големи черноморски града у нас. Варна регистрира ръст на сделките с имоти с 8% на годишна основа, а в Бургас увеличението е с 5,2%. Вписаните сделки с имоти в двата града отбелязват ръст и за цялата година. В морската столица през 2019 г. са били сключени близо 13 хил. сделки с имоти, което е повишение с 1,7% спрямо 2018 г. В Бургас сделките с имоти миналата година са били 6697, като нарастват с 6,4% спрямо 2018 г.

В цялата страна през четвъртото тримесечие на миналата година са сключени 63 920 сделки с имоти, което е ръст с 1,4% спрямо същия период на миналата година. Общо през 2019 г. у нас са били вписани 211 529 сделки, като броят им намалява минимално с 0,5% спрямо 2018 г.

Ипотеките се връщат към ръст

Повечето големи градове у нас регистрират ръст и на вписаните законни и договорни ипотеки през четвъртото тримесечие на миналата година след продължителен период на спад. Единственото изключение е Бургас, където те са намалели с 2% на годишна основа. Понижение е регистрирано и в цялата страна с 5,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.

В София между октомври и декември са вписани 4821 законни и договорни ипотеки, като броят им расте с 2,3% спрямо последното тримесечие на 2018 г. За цялата година обаче в столицата е отчетен спад от 13,6%.

Подобна е картината и в Пловдив, където вписаните законни и договорни ипотеки отбелязват годишен ръст от 4,9% през четвъртото тримесечие, докато за годината в града е регистриран спад от 16,9%.

Във Варна през четвъртото тримесечие са вписани 1382 законни и договорни ипотеки, което е повишение от 4,7% спрямо същия период на предходната година. За цялата 2019 г. обаче спадът е осезаем в размер на 20,3%.

В цялата страна през миналата година са били вписани 45 968 законни и договорни ипотеки, като броят им намалява с 26,4% спрямо 2018 г.