Възстановяването на пазара на недвижими имоти в Гърция през текущата година намира изражение както в увеличението на цените, така и в растежа на строителството, показва анализ на гръцката Алфа банк, цитиран от агенция АНА-МПА.

В периода януари - септември 2018 г. цените на недвижимите имоти са нараснали за първи път от едно десетилетие с 1,3 процента на годишна база. Същевременно строителството бележи ръст от първото тримесечие на 2017 г. насам, като тази тенденция се е ускорила през 2018 г.

Освен това, въпреки че очакванията на бизнеса в сектора на строителството остават на много ниско равнище в сравнение с периода преди кризата, съответният показател отбелязва леко увеличение от второто тримесечие на 2017 г.