Чували за опасността от изпадане в дългова спирала, често някои потребители се колебаят по въпроса дали да прибегнат към кредит за нуждите, които в момента не могат да покрият. Изпадането в дългова спирала обаче не е нищо повече от лоша финансова култура и липса на самодициплина. За да се избегне такава, е нужно просто да внесете яснота за финансите си и да ги разчетете правилно. Тоест, да не купувате неща, които не са ви необходими и такива, по които месечната вноска по кредита би надхвърлила възможностите ви. 

Това важи с особена сила най-вече за купуването на жилище - една от причините, поради които най-често българите търсят съдействие от банката. Малцина са онези, които разполагат със стотици хиляди левове от спестявания, достатъчни за придобиване на жилище. 

Какво означава да разчетем правилно финансите си?

Означава ясна оценка за това колко на месец би плащал човек или домакинство при връщането на кредит и колко средства ще му остават за спокоен живот, без да се нарушава неговото качество. Експерти пресмятат, че това е не повече от 30 до 50% от нетния месечен доход на домакинството (вижте повече). Идеята на кредита е да ви помогне, а не да се усеща като бреме, заради което и лицензираните финансови институции имат стриктни правила при какви условия биха отпуснали такъв. 

За една от най-големите търговски банки у нас - УниКредит Булбанк, например условие е възрастта при изтичане срока на ипотечния кредит да е максимум 70 г., както и да е изминала година от началото на започването ви на работа. Този срок гарантира, че сте спечелили доверието на работодателя си, а оттам и надеждност при евентуален ангажимент към банката. Възрастта при изплащането на кредита пък е важна, ако вземем предвид средната продължителност на живота у нас и вероятността да се прехвърли задължението на наследниците. 

Разбира се, винаги се случват и непредвидени неща, като загуба на работа, но заради това банките имат и инструментите да минимизират щетите от подобни случаи и за двете страни. 

Не бъркайте дългова спирала с рефринансиране 

Тук идва и моментът да направим ясната разлика между дългова спирала и рефинансиране. Ако първото е порочен кръг с труден изход заради неправилно изчисление, то рефинансирането е съобразяване с новите условия и реалности за потребителя. Финансовата институция цели да ви улесни в това да върнете кредита, а не да ви затрудни, което, разбира се, не е в интерес на нито една от двете страни. 

Можем да вземем за пример ипотечния сертификат на УниКредит Булбанк, който дава ясна представа за бъдещото финансиране още преди дори да сте избрали жилище. Спрямо вашите възможности (деклариран доход), се пресмята какъв би бил максималният размер на ипотечния кредит. Въпросният сертификат е с характер на предварителна информация и не ви обвързва. Виждайки за колко години и с каква вноска бихте могли да върнете финансирането, бихте били и по-спокойни да изберете дом според възможностите си. 

Когато обаче въвеждате данните си, е добре да имате предвид, че не само УниКредит Булбанк, но и повечето финансови институции, очакват да декларирате доход от трудови правоотношения. Граждански договори, средства от авторски хонорари, месечна издържа и др. не дават сигурността, която банката би очаквала от своя кредитоискател. При наличие на друг вид източник на доходи, тя може да промени параметрите на исканото финансиране или да откаже кредитиране.

Защо това изчисление е толкова важно за ипотечните кредити?

Ако при потребителските кредити говорим за далеч по-малки суми, които, разпределени правилно, бихте върнали в най-лошия случай за няколко години, то ипотечният кредит е по-дългосрочна инвестиция и иска да предвидите много неочаквани моменти по пътя. Ако обичайно за телефон или автомобил човек би могъл да събере пари от спестявания, то за мечтания дом това е почти невъзможно. Което не означава, че никога няма да имате такъв. 

Изборът на стабилна финансова институция е важен толкова, колкото и изборът на дом. Ако банката може да отговори на всичките ви въпроси предварително, ако ви предложи инструменти, които да не ви затрудняват, а напротив - ви помагат по дългия път към придобиването на дом, и ѝ имате доверие, значи сте на прав път. Много е важно да ви предложи и добри условия, като например добро покритие на необходимите ви средства. УниКредит Булбанк, например предлага финансиране до 85% от пазарната оценка на имота и срок на изплащане до 35 години. Това е важно, тъй като рискът по кредита трябва да бъде споделен.

Друго отличаващо е, че с няколко лесни стъпки можете да кандидатствате и да получите ипотечен сертификат, както и да преминете през всички стъпки на финансирането за вашия мечтан дом напълно дистанционно. В забързаното време днес, това е огромно улеснение. 

Изчисляване на максималния допустим кредит

Ако вече сме ви успокоили, че една стабилна финансова институция няма за цел да ви вкара в дългова спирала (каквото погрешно схващане уви все още битува), а да ви улесни, ето и какво би ви било необходимо да посочите като данни, за да се сдобиете с ипотечен сертификат, който - както посочихме - дава представа за максималния допустим кредит. 

Въведете в платформата нетния месечен доход от трудово правоотношение - вашето като кредитоискател и на партньора ви. След това посочете общата сума на месечни вноски по съществуващи кредити, включително лизинг, както и общият съществуващ лимит по кредитни карти и овърдрафти. Въведете и своята възраст и искан срок на кредита.

След това ще получите ипотечния си сертификат на посочен имейл, като ще е валиден шест месеца - време, в което да намерите мечтания дом.

С подкрепата на: УниКредит Булбанк