Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП) София пуска в продажба чрез търг с тайно наддаване недвижими имоти, отнети в полза на държавата, съощава НАП.

За публична продан са обявени: два апартамента в ж.к. "Люлин", два - в ж.к. "Хиподрума" и един - в ж.к. "Манастирски ливади". Имотите в ж.к. "Хиподрума" ще се продават заедно в група, тъй като са преустроени и свързани помежду си.

Началните тръжни цени на апартаментите са от 105 510 лв. до 314 000 лв.

Инспекторите по приходите от отдел "Държавни вземания" в ТД на НАП София търсят купувачи и за неурегулиран поземлен имот в с. Пенкьовци, община Трън, както и за поземлен имот в с. Абланица, община Хаджидимово.

Недвижимите имоти са отнети в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения, по искове на КПКОНПИ, тъй като за тях не е бил доказан законен източник на доходи за придобиването им.

От ТД на НАП София уточняват, че именно приходната агенция е органът, който продава отнето и конфискувано в полза на държавата имущество, а реализираните приходи влизат в държавната хазна.

Подробности за търговете, сроковете и регламента за участие в тях са публикувани в Портала за продажби на НАП в интернет страницата на агенцията. Там се публикува информация за продавани активи, ценови предложения, и внасяне на депозит, а рубриката "Как да купя" дава съвети как да се участва в самите продажби.