Перспективите за финансовата стабилност на еврозоната остават крехки в контекста на скорошната стресова ситуация в банковите сектори на САЩ и Швейцария. Това показва преглед на финансовата стабилност във валутната зона от май 2023 г., публикуван днес на официалната страница на Европейската централна банка, предаде БТА.

В доклада се казва, че заради високите лихви по ипотеките, респективно намаляващото търсене, пазарът на недвижими имоти може да изпадне в хаос.

Докато икономическите условия леко са се подобрили, несигурните перспективи за растеж, съчетани с постоянен инфлационен натиск и затягащи се условия на финансиране, продължават да тежат върху фирмите, домакинствата и правителствата, пише още в заключенията от прегледа.

Неочаквано влошаване на икономическите условия или финансово затягане може да доведе до необичайни корекции на цените на финансовите пазари и/или на пазара на недвижими имоти, предупреждават експертите на ЕЦБ.

"Стабилността на цените е от решаващо значение за трайната финансова стабилност", предупреди вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос, коментирайки данните. "Тъй като затягаме паричната политика, за да намалим високата инфлация, това може да разкрие уязвимости във финансовата система. Изключително важно е да следим за такива уязвимости и да прилагаме изцяло банковия съюз, за да ги държим под контрол", добави той.

Според Де Гиндос спадът на инфлацията в еврозоната, регистриран от някои национални статистически служби, през последните два дни, е по-голям от прогнозите и сочи към продължаващо забавяне на растежа на цените.

Като фактор за риск за финансовата стабилност в доклада се изтъква, че фирмите от еврозоната са изправени пред по-строги условия на финансиране и несигурни бизнес перспективи, което може да бъде особено предизвикателно за онези фирми, които излязоха от пандемията с по-големи задължения и по-слаби печалби.

В същото време високата инфлация удря домакинствата - особено тези с по-ниски доходи - като намалява тяхната покупателна способност и компрометира способността им да изплащат заеми. Търсенето на нови заеми, особено ипотечни, спадна рязко през първото тримесечие на 2023 г. в отговор на повишаващите се лихвени проценти, алармират икономистите.

Пазарите на недвижими имоти в еврозоната са в процес на корекция, пише още в прегледа на ЕЦБ. На жилищните пазари повишенията на цените на жилищата се охладиха значително през последните няколко месеца, намалявайки надценките в сектора.

Корекциите на цените биха могли да станат хаотични, ако по-високите лихвени проценти по ипотечните кредити продължат да намаляват търсенето.

Търсенето на търговски имоти остава ниско, а продължаващата корекция може да тества устойчивостта на инвестиционните фондове с интереси в сектора на търговските имоти, пише в доклада.

Досега инвестиционните фондове до голяма степен останаха незасегнати от неотдавнашното напрежение в банковия сектор в САЩ и Швейцария. Това обаче може да се промени, ако фондовете изведнъж се нуждаят от ликвидност, което ги принуждава бързо да продават активи.

Същевременно банките от еврозоната се оказаха устойчиви на стреса, идващ от САЩ и Швейцария, заради ограничените им експозиции. Тази устойчивост бе подкрепена от силни капиталови и ликвидни позиции в резултат на усилията на регулаторните и надзорните органи през последните години. Въпреки това съществуват опасения относно способността на банките да натрупват капитал, предупреждава ЕЦБ.

Вече са налице признаци за влошено качество на активите в кредитните портфейли и експозиции, свързани с търговски недвижими имоти, по-малки фирми и потребителски заеми. Поради това може да се наложи банките да заделят повече средства за покриване на загуби и управление на кредитния риск.

В този контекст е от съществено значение да се завърши банковият съюз и по-специално да се създаде обща европейска схема за гарантиране на депозитите, препоръчват експертите.