Един от най-скъпите и престижни имоти на рекламния бос Красимир Гергов е обявен на търг от частен съдебен изпълнител, става ясно от обява в сайта на браншовата организация на ЧСИ.

Имотът представлява двор с къща, която има партерен, първи и втори тавански етаж с осем спални, хол, столова, кабинет, салон и други помещения с обща застроена площ близо 1100 кв.м. Заедно с къщата върви и парцелът от 2396 кв.м, върху който е построена. Началната цена за целия имот е 10.3 млн. лв. с включен ДДС

Собственик на имота се води консултантската компания "К консултинг" ЕАД, става ясно от обявата на частния съдебен изпълнител.  Върху него има няколко тежести, включително ипотека в полза на взискателя и възбрана от юли 2018 г. В обявата на съдебния изпълнител не се посочва кредиторът, по чието искане е заведено изпълнителното дело, вероятно става дума за банка.

Фирмата-собственик има капитал, равен на стойността на имота - 10.4 милиона лева, показва справка в масивите на Дакси. Отчетът й за 2017 г. показва, че задълженията на компанията са общо 11.2 млн. лв., от които 3.9 млн. лв. към финансови предприятия. Приходите от оперативна дейност са едва 4 хил. лв. (19 хил. за предходната година), но дружеството има значително повече други и финансови приходи, с което общата сума достига 1.4 млн. лв. За 2017 г. компанията отчита загуба 947 хил. лв., с което натрупаните загуби към края на годината са 19.9 млн. лв.