Значителен ръст в предлагането на нови офис площи в София ще постави под натиск наемните цени и ще доведе до по-ниска заетост през следващите години, прогнозира консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton.

По нейни данни към момента в проект или в строеж са над 600 000 кв. м, които се очакват на пазара до края на 2022 г. Ако всички проекти бъдат реализирани в заявените срокове, през следващите четири години ще излязат площи, които обичайно се усвояват за поне шест години. Това от своя страна ще доведе до превес на предлагането над търсенето, спад на наемните цени и ръст на незаетите площи.

"Последните години бяха силни за пазара на офис площи, но този период е към края си - икономическият растеж се забавя, безработицата в София и в страната е близо до исторически най-ниските си нива, лихвите ще нарастват. Това ограничава потенциала за ръст на бизнеса и търсене на нови офис площи, което в комбинация с увеличаващото се предлагане ще постави пазара под натиск", прогнозират експертите.

Според тях, през следващите години се очакват нива на ново строителство, сравними с тези от пазарния пик през 2007-2008 г. и първите години на кризата, когато предлагането растеше бързо. Тогава се завършваха между 150 000 до над 200 000 кв. м нови офиси годишно при обем на усвояване от пазара под 100 000 кв. м.

Това би трябвало да накара някои от инвеститорите в сгради от този тип да бъдат много внимателни при планиране на бъдещи проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данни на компанията през 2018 г. в София са завършени или се очаква да влязат в експлоатация близо 180 000 кв. м офиси, като част от тези площи може да бъдат отложени за първите месеци на 2019 г. Подобни обеми от ново строителство показват, че пазарът е близо до точката на насищане и досегашният тренд на нарастващи наеми и намаляващ дял свободни площи се обръща. Най-силно това ще се усети при по-ниския клас сгради, тъй като наемателите обичайно мигрират към първокласни площи и локации.

Към деветмесечието на 2018 г. делът на свободните площи клас А и Б в София се задържа на 9.5% при подписани договори за наем на 130 300 кв. м. Нетно усвоените площи за периода обаче са малко под 54 000 кв. м, тъй като основната част от договорите са за офиси в строеж.