За първи път от над 120 години насам Кралското доверително дружество (Кралски тръст) на Белгия разкрива стойността на кралските си активи. Имотите, част от наследството на крал Леополд II, са на стойност най-малко 231,4 млн. евро, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Белгийското кралско доверително дружество е публична институция, която управлява повечето от кралските имоти на Белгия. Кралското наследство се състои от повече от 7500 хектара земя и 77 сгради, като домовете на кралското семейство и кралските оранжерии в Лакен. Кралските дворци в Брюксел и Лакен не са собственост на Кралския фонд, a на белгийската държава.

Крал Леополд II

Кралският тръст започва да функционира като дарение от белгийския крал Леополд II, известен с това, че разработва природните ресурси на Свободната държава Конго, в резултат на което загива около половината от населението. Значителна част от дарението на Кралския тръст е финансирано от печалбите от тези зверства.

През 1900 г. крал Леополд II дарява имотите на белгийската държава, за да предотврати наследяването им от чуждестранните съпрузи на трите си дъщери. През 1930 г. с кралски указ Кралският тръст е превърнат в "независима публична институция", което означава, че трябва да бъде напълно самостоятелен във финансово отношение. Някои имоти са на разположение на краля, а други се отдават под наем, за да генерират приходи.

Липса на прозрачност

Кралският тръст отдавна е критикуван за липсата на прозрачност, тъй като никога не разкрива вътрешните си финансови операции. Разследване на фламандски медии през 2019 г. разкри, че дори самата институция не знае колко струват имотите ѝ, a някои от разходите са непряко платени с пари на данъкоплатците.

В отговор тръстът обеща да бъде по-прозрачен в бъдеще и вече публикува баланса си за финансовата 2022 г. Според доклада стойността на Кралския тръст е най-малко 231,4 млн. евро. Тази цифра не включва сгради като оранжериите или Японската кула в Лакен, както и необработваема земя като полета, ливади и дюни, така че общата сума вероятно е много по-висока.

Като цяло през 2022 г. Кралският тръст отчита загуба в размер на 5,4 млн. евро.

"Тази загуба обаче не засяга по никакъв начин данъкоплатците", уверява тръстът.