При пътуване в чужбина трябва внимателно да се избере застрахователна полица, която покрива риска за заболяване по време на пандемия. Това препоръча председателят на Асоциацията на застрахователите Константин Велев по БНР.

"Когато предприемат пътувания, е нормално да сключват т. нар. "туристическа застраховка" или застраховка "помощ при пътуване", която е различна като условия при всеки застраховател. Добре е предварително да се информират за тези условия. Без тази застраховка да е специално за Covid-19, при някои от компаниите, лечението, което в чужбина може да се наложи, включително и при такова заболяване, е покрито по застраховката. Тоест Covid-19 не е изключен от хипотезите, при които застрахователят ще плати обезщетения. Това обаче е въпрос на индивидуалните условия на всяка застрахователна компания", обясни Велев.

Той изтъкна, че все още няма специализирани Covid-застраховки.

Стандартно застраховката "помощ при пътуване" не покрива карантиниране в чужбина, но Велев не изключва някои компании да променят условията си.

"Всеки пътуващ внимателно да проверява покритите рискове по застраховката, която купува", призова той и подчерта, че в туристическите пакети често е включена и застраховка, но е добре да се запознаем с условията в нея.