Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов възложи днес одит на държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД. Той ще се извърши от дирекция "Вътрешен одит" в МРРБ и обхваща периода от сключването на първите инхаус договори през 2018 г. до края на 2021 г., съобщиха от министерството.

Одиторите на министерството ще направят анализ и оценка на финансовото управление на "Автомагистрали" ЕАД и ще проверят изпълнението на сключените договори чрез така нареченото вътрешно възлагане. Целта е да се установи законосъобразността на управленските решения в дружеството, свързани с разходването на средства и изпълнението на сключените инхаус договори.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви и конкурс за трима представители на държавата в Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД, съобщиха от министерството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството са петима, като другите двама се предлагат от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Кандидатите ще трябва да представят концепциите си за петгодишен период на управление на "Автомагистрали" ЕАД. Документи за участие се подават до 17 февруари 2022 г. Подробна информация за конкурса може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.

Настоящото ръководство на "Автомагистрали" ЕАД остава на позициите си до провеждането на конкурса.