За първи път подвижен състав за БДЖ ще бъде финансиран с европейски средства чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на онлайн дискусия на тема "Перспективите за развитие на железопътния транспорт в България", съобщиха от министерството.

Събитието бе организирано съвместно с евродепутата Андрей Новаков, като участваха европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, генералният директор на НК "Железопътна инфраструктура" Красимир Папукчийски, председателят на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД Григори Григоров и представители на Пътническия консултативен съвет.

"Със закупуването на нов подвижен състав целта е да има подмяна на 50 процента от подвижния състав в железниците до 2024 г.", е посочил Желязков.

В рамките на дискусията Росен Желязков е направил общ преглед на проектите, които са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, които същевременно да покриват критериите и изискванията от ЕК за инвестиции в зеления и цифровия преход. Той е отбелязал още, че обектите са с висока степен на готовност, като целта е всички да бъдат завършени най-късно до 2026 г. Желязков е подчертал също, че с подбора на проектите се търси повишаване на безопасността и териториалната балансираност на растежа, тъй като повечето инвестиции са насочени към Северна България. С избора на проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост се прави и комплексна свързаност на инвестициите с тези по линия на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Механизма за свързване на Европа.

Включените проекти в "Транспортна свързаност" са за цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа, преустройство и рехабилитация на гаровите комплекси Мездра и Червен Бряг и изграждане на интермодален терминал - Горна Оряховица, модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широкообхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез купуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав, и други.