Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е приела нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, съобщиха от регулатора.

С тях се въвеждат нови правила при провеждане на обществените поръчки, както и нови задължения на възложителите. В това число да следят за съмнително антиконкурентно поведение на кандидатите или участниците в провежданите обществени поръчки и да уведомяват КЗК за всеки такъв случай.

"Противодействието срещу тръжните манипулации следва да бъде извършвано на първо място от възложителите. От първостепенна важност е процедурите да бъдат организирани и провеждани по такъв начин, че да бъде максимално затруднена координацията между участниците", допълват от Комисията. 

Съгласно Закона за защита на конкуренцията тръжните манипулации на обществените поръчки са дефинирани като една от възможните форми на картел между предприятияНа участващите в такова нарушение предприятия може да бъде наложена имуществена санкция в размер до 10% от оборотите им, реализирани през предходната финансова година.