Съветът на ЕС изрази днес съгласие за промяна на данъците за енергоносителите. Целта е да се създадат необходимите условия за преход към прекратяване на замърсяването на околната среда в ЕС, като се зачита правото на държавите да взимат решения от какви източници да осигуряват необходимата им енергия.

Правилата за данъчно облагане на енергийните стоки и електроенергията, приети през 2003 година, определят енергийните стоки, към които се прилагат общите правила за акцизите, минималните данъчни равнища и условията за освобождаване от данъци и данъчни облекчения.

Действащите правила не допринасят за целите на ЕС в областта на околната среда и енергетиката, като същевременно технологиите, националните данъчни ставки и енергийните пазари са се развили значително през последните 15 години, отчита Съветът на ЕС.

Към Европейската комисия е отправен призив да оцени възможностите за преразглеждане на настоящото данъчно облагане на енергията.

ЕК се очаква да обмисли въпросите за облагането на биогорива и други алтернативни горива, приложимостта на разпоредбите за надзора и движението на определени стоки като смазочни вещества и "дизайнерски горива", новите енергийни изделия и технологии, области като въздухоплаването, последиците за държавните приходи, правилата за държавна помощ.

Според Съвета е важно да се направи цялостна оценка за влиянието от данъчните промени върху икономическите, социалните и екологичните разходи и ползи, и последиците за конкурентоспособността, свързаността, заетостта и устойчивия икономически растеж, особено при областите, подложени на силно международно съперничество.