Цените на стоките може да бъдат обявени в левове и евро няколко месеца преди влизането ни в еврозоната, а през първите седмици след въвеждане на единната валута ще плащаме едновременно с левове и банкноти евро. Това показва практиката в страните, които вече са приели еврото и промени в постановление на Министерски съвет за създаване на Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, които са пуснати за обществено обсъждане, пише "Труд".

Работната дата за влизането ни в еврозоната е 1 януари 2024 г., става ясно от публикувания документ. Дотогава трябва да бъдат направени и български монети евро. На лицевата им страна трябва да е стойността, а на гърба им - избрани от България символи, например - Мадарският конник. Периодът на обявяване на цените в левове и евро може да започне няколко месеца преди влизането ни в еврозоната и да продължи дълго след преходния период на едновременно плащане с двете валути. Целта е хората да се ориентират по-добре в цените. След изтичането на преходния период на наличие на две валути, използвани за разплащане, хората ще могат да обменят левовете си срещу евро в банка, но няма да могат да пазаруват с тях в магазините.

Държавите, които са въвели еврото, са преминали през различен период, в който хората са плащали едновременно с две валути. В Естония, Словакия, Словения и Латвия периодът на ползване на две валути едновременно е бил две седмици, а в Малта и Кипър - един месец.

След влизането ни в еврозоната ще има преходен период, в който левовете и еврото едновременно ще бъдат официално разплащателно средство. Това означава, че в магазините ще може да пазаруваме както с левове и стотинки, така и с банкноти евро и евроцентове. А цените ще бъдат написани и в двете валути. В преходния период търговците ще трябва да връщат ресто предимно в евро. А банкоматите ще пускат само банкноти от единната валута.

Целта на преходния период е наличните левове в обращение да бъдат изтеглени и заменени с евро. Наред с това хората ще виждат цените на стоките в левове и евро. Така ще могат да се ориентират дали цените в евро са повишени от търговците. Предвижда се да бъде направена кампания за "честно въвеждане на еврото" и да бъде наблюдавано преизчисляването на цените от левове в евро, така че да бъде преодоляна порочната практика търговците да ги закръглят нагоре.