Първи януари 2025 г., ако се положат усилия, е възможна дата България да стане член на еврозоната. Това каза управителят на Българската народна банка (БНБ) и кандидат за нов мандат Димитър Радев по време на изслушване в парламентарната Комисия по въпросите на Европейския съюз относно присъединяването на България към еврозоната.

Разплащанията в евро

По повод разплащанията в евро Радев изтъкна, че и в момента няма ограничения за разплащане в европейската валута. Управителят на БНБ добави, че текущият план за двойно обявяване на цените в евро и лева обхваща период от 18 месеца. То ще е в сила около 6 месеца преди въвеждане на еврото в България и 12 месеца след това.

По повод двойното използване едновременно на евро и лев Радев препоръчва този срок да е максимално кратък, като е предвидено той да бъде около месец след въвеждане на еврото.

Изслушването на Димитър Радев е в рамките на процедурата за избор на нов управител на БНБ.

Трима са кандидатите за гуверньор на централната банка - настоящият управител Димитър Радев, предложен от ГЕРБ-СДС; Любомир Христов - от "Възраждане"; и Николай Каварджиклиев - от "БСП за България".

ПП-ДБ обявиха, че ще подкрепят Димитър Радев, след като вчера разговаряха с него.

Тримата кандидати ще бъдат изслушани в петък в бюджетната комисия.

Банковият сектор и еврозоната

Управителят на БНБ обърна внимание, че банковият сектор и валутната стабилност са най-трудната част от критериите за присъединяването на една страна към еврозоната. Радев припомни, че за България тези критерии са изпълнени през 2020 г., защото без тяхното изпълнение страната ни нямаше да е член на Банковия съюз.

"БНБ и банковият сектор до голяма степен са част от еврозоната", изтъкна Димитър Радев. "В този смисъл, за да финализираме процеса, няма допълнителни условия или критерии, насочени към БНБ и към банковия сектор", изтъкна Димитър Радев, цитиран от БТА.

Управителят на БНБ обърна внимание, че единственият активен критерий, който е в преките компетенции на БНБ, е валутната стабилност, но по думите му - самото участие на лева във валутния механизъм гарантира, че този критерий е изпълнен.

 

 

"Проблемът е в дисбаланса"

БНБ извършва техническата подготовка, а съвместно с президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) са определени поименно хората от ЕЦБ и БНБ, които работят по основни направления, свързани с присъединяване към еврозоната и този процес не е спрял, поясни Димитър Радев.

Проблемът, според управителя на БНБ, е дисбалансът. Димитър Радев отбеляза наличието на един икономически сектор и една институция, които реално са част от еврозоната, но без страната да е част от еврозоната. Според него дисбалансът става все по-сериозен заради забавянето на влизането на България в еврозоната, защото основната идея е била страната ни да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2023 г. "Проблемът, който аз виждам, е дисбалансът", заяви Димитър Радев.

Нормативната рамка

Втората важна сфера на работа за влизането на България в еврозоната е нормативната рамка и законодателната програма. Управителят на БНБ посочи, че напредъкът по този въпрос е много голям. Радев припомни, че в края на декември миналата година в Народното събрание са приети най-сложните от юридическа гледна точка законови текстове, свързани с БНБ. В момента има готов нов Закон за БНБ, който ще бъде уставът на институцията през следващите 20 години. Той е в процес на много напреднала консултация с ЕЦБ. Отделно са направени всички промени, които трябва да се направят в Закона за платежните системи и платежните услуги. Отделно се работи и по Закона за въвеждане на еврото. Димитър Радев не вижда никаква пречка целият този пакет от закони, който е в компетенцията на БНБ, да влезе в Народното събрание в началото на септември.

 

Защо комисията по европейски въпроси препитва Димитър Радев

Вчера след срещата между ПП-ДБ и Димитър Радев съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Кирил Петков каза, че отговорите, които са получили са изцяло в посоката на тяхната програма (на ПП-ДБ). Главното заключение от дискусията е, че България трябва да бъде в еврозоната не по-късно 1 януари 2025 г. и ще работим заедно - парламентът и БНБ - да постигнем тези цели, каза Петков. Обединихме се и че комисията по европейските въпроси към Народното събрание ще бъде комисия по въпросите на ЕС, еврозоната и Шенген, като задачи, и по този начин координацията между БНБ, правителството и Народното събрание ще бъде в синхрон, отбеляза Петков, който днес оглави тази комисия. (Одобреното й наименование е Комисия по въпросите на Европейския съюз.)

Комисията по въпросите на Европейския съюз разговаря с Димитър Радев. От ляво надясно: зам.-председателят на комисията Деница Симеонова, председателят на комисията Кирил Петков и зам.-председателят на комисията Деница Николова

Снимка: БТА

Димитър Радев на свой ред подчерта значимостта на политическата подкрепа за присъединяването към еврозоната, тъй като без нея целта ще бъде нереалистична.

Изборът на двама подуправители на БНБ

По-рано днес парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банково" и на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Предложенията за кандидати за подуправители се внасят в писмена форма от управителя на БНБ до бюджетната комисия в 3-дневен срок от решението за избор на управител на БНБ, реши парламентът. За избран при гласуването в пленарна зала се смята кандидат, който е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако кандидат не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор, предвиждат правилата.