За следващия програмен период 2021-2027 г. страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка (2021-2027), които ще са на обща стойност 16,9 млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС - Next Generation EU (Следващо поколение ЕС), с бюджет от над 12,3 млрд. евро.

Това каза в дискусия с членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран в съобщение на организацията. Той подчерта необходимостта от спешно определяне на приоритетните области и механизмите, по които да бъдат инвестирани средствата от програмата Next Generation EU.

Решенията трябва да бъдат взети до септември, а хоризонтът на интервенция е по-кратък в сравнение с този по оперативните програми, тъй като инвестирането на антикризисните фондове ще бъде възможно в рамките на следващите четири години, отбеляза Томислав Дончев.

"Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи, е казал Дончев. С този план Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията, но и да се развие. В момента работим по актуализиране на подхода, намаляване на броя и по-добър фокус на целите и преработваме програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от коронакризата и от Зеления пакт. Очаквам до есента да сме готови с новите предложения".

Вицепремиерът маркира няколко акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на публичния и частния сектор, образованието и науката.