Европейско финансиране не може да бъде ограничено, не може да бъде спряно вследствие политически скандал, това не е разписано в нито един нормативен акт. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в отговор на журналистически въпрос след участието си във форум, организиран от КНСБ.

Финансиране от ЕС може да бъде ограничавано и спирано по редица конкретни причини, които са свързани с дефицити и пропуски в системите за управление и контрол, най-вече при пропуски с контрола, отбеляза Дончев и подчерта, че в момента контролната система на България работи отлично.

По темата за обвързването на върховенството на закона с еврофинансирането Дончев напомни, че българската позиция е аналогична, но изтъкна необходимостта от система от обективни критерии за това къде има или няма няма такова върховенство.

По време на форума на КНСБ за дигиталната и зелената трансформация на България Томислав Дончев каза, че следващата седмица ще станат обществено достояние два документа - текстът за споразумението за партньорство за новия програмен период 2021 - 2027 г. и безспорното от разработвания Национален план за възстановяване и устойчивост. Тогава започват и обществените консултации по националния план.

Националният план за възстановяване и устойчивост не може да е план на правителство, той трябва да е план на България, заяви Томислав Дончев. По думите му планът ще се реализира изцяло от следващото правителство, а ангажименти на този кабинет са да го подготви и това ще стане в рамките на тази година.

Крайният срок за представяне на плана е април 2021 г. Мисля, че като национално усилие, ние в общи линии, в рамките на тази година трябва да бъдем готови.

Вицепремиерът изтъкна отвореност към добрите предложения и адекватна критика. Не мога да твърдя, че списък от проекти, подготвени от ведомствата, е изчерпателен и най-добрият, отбеляза Дончев.

Ключовият въпрос ще бъде къде да се насочи финансирането, което трябва да е обвързано с реформи, подчерта вицепремиерът.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че при подготовката и планирането на ресурса от новия пакет от евросредства за икономическо възстановяване и справедлив преход България трябва да насочи внимание към модернизацията на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура, подкрепа на структуроопределящи сектори и такива в преход, реформиране на важни социални системи, развитие на предприятията и сектори с иновационен потенциал.