Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" в Димитровград временно спря работа за отстраняване на технически проблем след проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

На 3 октомври редовният мониторинг на РИОСВ - Хасково установи изпускане на неорганизирани емисии в значителни количества от производствената площадка на горивната инсталация. Констатирано е, че причина за излизащите от сградата на котелното неорганизирани емисии е технически проблем на един от димните вентилатори. На оператора е дадено предписание незабавно да се отстрани техническият проблем.

На следващия ден - в сряда, 4 октомври, парогенераторът на ТЕЦ "Марица 3" АД е погасен. В допустимите норми са стойностите за серен диоксид и фини прахови частици от началото на тази седмица досега. Постоянният мониторинг на данните, постъпващи в реално време от измервателната станция в Димитровград, сочи, че не са отчитани превишения на средночасовата норма за серен диоксид, допълват от РИОСВ. От там уверяват още, че ще извършват постоянен контрол и наблюдение на оператора в Димитровград.

Междувременно видеоклипове, качени от днес в групата "Дишай, Димитровград", показват черен прах по коли в града.

Именно в тази група бе качен на 3 октомври видеоклип с гъст дим от ТЕЦ "Марица 3", който стресна жителите на града.

https://www.facebook.com/reel/286695754313737?mibextid=F9SUZr

Миналата година ТЕЦ "Марица 3" бе временно спирана на няколко пъти, а проблемът влезе и в съда. Работниците от дружеството бяха и на протестен поход в София заради затварянето. Централата бе проверявана и от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност".