Заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова посетиха в Бургас сондажния кораб Noble Globetrotter II. Корабът ще извърши дълбоководен проучвателен сондаж в блока "Хан Кубрат", който се намира на 120 километра от Бургас в дълбоководната зона от 1200 до 1500 метра в Черно море. Целта е да се открият залежи на петрол и природен газ.

"Сигурен съм, че не са разкрити всички богатства в българска територия. Затова се прави всичко възможно да бъдат открити. Ще бъдем доволни на всяка находка. Пожелавам на компанията, която ще извърши проучването, да следва най-високите стандарти на работа и защита на околната среда". Това каза вицепремиерът Томислав Дончев.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова информира, че сондажът в блока "Хан Кубрат" ще започне след броени дни. Тя посочи, че правителството вече четвърта година полага усилия да развива пазара на природен газ в страната. По думите й, предпроектно проучване показало, че един от местните източници би могъл да бъде именно дълбоководният сондаж в Черно море.  Плавателният съд е нает от компанията Shell. 

Компанията ще направи всичко възможно да разкрие потенциала на Черно море, каза изпълнителният директор на Shell България Камелия Славейкова. Представител на "Shell" за Европа заяви, че сондажът ще е до 3000 метра, а надеждите са големи.

Според министър Петкова местният добив в Черно море е една от най-реалните форми на диверсификация на източниците на енергийни ресурси - нещо, към което нашето правителство се стреми и работи активно. Местните ресурси ще ни съдействат за повече енергийна независимост и по-добра ликвидност на борсата за търговия с природен газ.

Правителството вече четвърта поредна година концентрира усилията си за изграждане на липсващата инфраструктура и за развитие на пазара на природен газ в страната, подчерта министър Петкова по време на посещението. Тя припомни, че заедно с Европейската комисия е разработена концепция за изграждане на газоразпределителен център и един от възможните източници за захранването му е местният добив. 

 

Актуализираната в края на миналата година енергийна стратегия на страната очертава като една от основните перспективи либерализацията на пазара на природен газ и създаването на борса за търговия с газ. В изпълнение на тази стратегия "Булгартрансгаз" ЕАД вече регистрира дъщерно дружество - "Газов хъб Балкан" ЕАД, което ще оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите в рамките на газовия хъб.

Петкова акцентира, че дългосрочната визия на правителството предвижда 49% от собствеността на това дружество да бъде предоставена на частни инвеститори - индустриални консуматори, оператори на газопреносни и газоразпределителни мрежи, лицензирани оператори на газови борси и други.