Студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще провеждат преддипломни стажове и практики в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). По този начин ще бъде повишена практическата квалификация на бъдещите архитекти, инженери, геодезисти, строители и други специалисти.

Това вече е възможно след като началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова - Илиева и заместник-ректорът на УАСГ проф. д-р Жулиета Манчева подписаха Споразумение за сътрудничество между двете институции, съобщиха от ДНСК. Чрез него те ще си партнират при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на всяка една от изучаваните в Университета специалности.

По време на подписването инж. Петрова отбеляза, че ДНСК има готовност да приема студенти, както в централното си управление, така и във всяка една от 28-те си регионални дирекции, разположени в областните градове в цялата страна.