От 5 юли 2024 г. е въведена възможност за електронно заплащане на такса "мост" на Дунав мост - Русе - Гюргево. Новата възможност позволява онлайн плащане на таксата за преминаване на Дунав мост - Русе на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация. Запазва се и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта. Това съобщи Агенция "Митници" на интернет страницата си.

Възможността за онлайн плащане на такса за преминаване на Дунав мост в посока Русе - Гюргево е достъпна на Е-Портала на Агенция "Митници".

Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане - в размер на 2 евро или 4 лева. При онлайн и безкасовото плащане не се дължат допълнителни такси за транзакцията.

Онлайн плащането може да се извърши предварително и по всяко време. След заплащане клиентът получава потвърждение на посочена от него електронна поща. При явяване на на лекия автомобил на Дунав мост - Русе на изход от Република България, митнически служител проверява плащането на такса за съответното превозно средство по регистрационен номер.

Очакванията са чрез новата възможност за електронно заплащане на такса "мост" на Дунав мост - Русе - Гюргево да се намали значително времето за контрол по пътни такси за леки автомобили, което ще повлияе за облекчаване на трафика.

Такса "мост" се администрира от Агенция "Митници" при преминаване на Дунав мост Русе - Гюргево в посока изход от страната съгласно чл.10, ал.4 от Закона за пътищата и в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. При преминаване на моста в обратната посока - от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

Приходите от такса "мост" за леки автомобили за 2023 г. възлизат на близо 2,8 млн. лв., а за шестте месеца на 2024 г. вече са достигнали над 1,225 млн. лв.