Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании като че ли са запазили ритъма на работа, отчитат от Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ. Това съобщиха от пресцентъра на синдиката.

Притеснения сред фирмите в бранша са свързани със сроковете по оперативните програми, тъй като изостават с усвояването на европейски средства в настоящия програмен период, както и какво ще се случи с обществените поръчки и дали наистина работата по тях ще спре.

"Защото спре ли строителството, спира икономиката", се посочва в становището и се допълва, че Камарата на строителите в България също излезе с позиция, че строителството трябва да продължи.

Към края на септември 2019 г. заетите в строителния сектор са 131.1 хил., или 5.7 на сто като дял от общо наетите за страната, сочат данни на КНСБ. Продукцията за същия период е 11.3 млрд. лв.

Едно от притесненията на повечето фирми, работещи по обществени поръчки, е да се пренасочи финансирането в посока борба с вируса и да има спиране на строителните обекти, тъй като за бранш като нашия, където сроковете са от изключително значение, силно влияние ще окаже спирането на доставките на различни материали и услуги, посочват от Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ.

"Отговорността на нашите строителни фирми е за милиарди, в този смисъл всяко забавено или грешно решение ще води до срив, неизплащане на дължимите суми за работни заплати на всички заети, както и освобождаване на персонал", заявяват още от синдиката.

Дейността по обектите продължава при спазване на дисциплина, ползване на дезинфектанти и маски, правила за разпределение на хората, които са на работа, за да може да се спазва нужната дистанция между тях.

От синдиката са отправили към всички синдикални членове най-важните препоръки, свързани с предпазване от коронавируса, а те съответно към всички работещи. За целта е използвана и помощта на Комитетите и групите по условия на труд в съответните предприятия по места, където има такива. В предприятията всяка седмица веднъж или повече пъти се извършват проверки от страна на РЗИ именно за спазването на тези мерки.

За обектите на открито е направена оптимизация във връзка с препоръките на кризисния щаб. При почивките и храненето на строителните работници се спазва принципът за неструпване на хора в помещенията и местоработата. Извършва се електронно измерване на температурата на входа на предприятието преди започване на работа.

Има работодатели, които раздават витамини на своите служители, допълнително са снабдени с вода и напитки.

Фирмите, в които ФНСС има синдикални организации и към настоящия момент не са преустановили дейността си, нито пък са предприели дори частични действия спрямо персонала си в тази насока са: "Хан Омуртаг", Щрабаг ЕАД, "Софинвест", "Метекно - АД България" с клон град Плевен, всички големи циментови заводи като - Златна Панега Цимент, "Девня цимент", "Холсим България". Всички те работят на пълни обороти, при спазване на всички санитарни изисквания, а на места има сформиран Кризисен щаб, който следи за спазване на мерките и използването на защитните облекла и маски.