Справочник с практическа информация как общините могат да планират по-ефективно добива и потреблението на енергия на своята територия, да развиват партньорства, да подобрят комуникацията и капацитета си, беше представен онлайн от евродепутата Ева Майдел пред представители на местната власт от Южна България и с участието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова на форума "Енергийна Ефективност на Регионите 2021".

Това е второто представяне на справочника, първото беше на 19 февруари пред представители на местната власт от Централна Северна и Северозападна България.

Изданието е изготвено с експертната помощ на екип от Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". "Ние искаме да помогнем на гражданите да бъдат по-щастливи в своя град. Това може да стане само с ясна визия и приоритети", каза Майдел при представянето на справочника и подчерта, че най-успешни са проектите, които се случват на местно ниво. Евродепутатът изрази мнение, че трябва да се намали зависимостта от изкопаеми горива на ниво ЕС.

3е-news.net

Майдел каза, че справочникът ще бъде полезен за разгръщане на визия и стратегия на регионите. Според нея, взаимодействието между централната власт и регионите е на добро ниво и то трябва да се мултиплицира. Това означава общините да се свързват с общини от други държави и да черпят опит от тях.

Обменът включва както ресурси в сферата на климата и околната среда, но и важни връзки и контакти, с които след това една община може да реши да участва директно в проекти. Според нея има множество възможности за възползване на ресурси на европейско ниво.

Пред участниците в онлайн форума министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че изпълнението на мерки за енергийна ефективност безспорно е един инструментите, който ще позволи на общините да осъществят прехода към нисковъглеродна икономика към 2050 година. Петкова изрази увереност, че справочникът ще е от полза за общините в реализацията на общоевропейския приоритет за намаляване на консумацията на енергия. "Енергийната ефективност е и една от дългосрочните мерки, които сме заложи за борба с енергийната бедност", каза Петкова.

Тя припомни заложените в Плана за възстановяване и устойчивост мерки за енергийна ефективност в сгради в три направления - за жилищни сгради са предвидени 1.427 млрд. лв.; за сгради държавна и общинска собственост - 354 млн. лв.; и за промишлени сгради - 282 млн. лв. За втория програмен период Министерството на енергетиката е било успешен администратор на Норвежката програма, по която се финансират проекти за енергийна ефективност в общините. "Интересът бе голям - 107 общини подадоха заявления, от които 20 бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. Предвидили сме за останалите общини възможност за реализация на подобни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, като е заделен ресурс от 352 мн. лв.", обясни Петкова.

Евродепутът Майдел подчерта, че справочникът ще бъде полезен за разгръщане на визия и стратегия на регионите. Според нея, взаимодействието между централната власт и регионите е на добро ниво и то трябва да се мултиплицира. Това означава общините да се свързват с общини от други държави и да черпят опит от тях.

Обменът включва както ресурси в сферата на климата и околната среда, но и важни връзки и контакти, с които след това една община може да реши да участва директно в проекти. По думите на Майдел, има множество възможности общините да се възползват от ресурси на европейско ниво.

3е-news.net

Над 180 сгради са санирани в Бургас, изцяло подменен е автобусният парк на общината, разраства се и системата за наем на велосипед в града, каза по време на онлайн форума кметът Димитър Николов.

Градоначалникът на Стара Загора Живко Тодоров припомни, че в града се изпълняват редица мерки за енергийна ефективност, като почти е завършена и подмяната на уличното осветление. Той разказа и за плана в града да се построи втора индустриална зона с писта за кацане на самолети. Тя ще се намира на мястото на бившето летище Стара Загора. Към новата зона ще бъде изградена и необходимата инфраструктура, така че да е максимално удобна за всеки инвеститор.