Ще бъдат създадени зони с ниски емисии в общините с проблемно качество на въздуха от началото на 2022 г. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Всяка община ще може със своя наредба да определи подобни зони и техния обхват в зависимост от причинителите на замърсяването, какви да са границите им и за какъв период от време да действа мярката.

От 50 до 500 лв. глоба за граждани, до 1000 лв. за фирми и организации

За нарушение на забраните и ограниченията се предвиждат глоби от 50 до 500 лева за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лева за юридически.

"С текстовете прецизираме правомощията на общините както за създаването на зоните, така и за контрола по спазване на мерките," коментира председателят на Комисията по околната среда и водите в парламента Ивелина Василева.

Зоните за ниски емисии и в момента съществуват като възможност за общините. С поправките обаче се дават повече права на Общинските съвети. Общинските съвети могат да определят ред и мерки, срок за прилагане при създаване на зоните с ниски емисии, за навлизане и преминаване на моторни превозни средства, както и ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, предвижда законопроекта. Мерките няма да се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за превоз на пътници.

Въвеждането на зони за ниски емисии кореспондира с "Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г." Възможността зоните да се определят на местно ниво с наредби на общинските съвети дава допълнителна правна сигурност на общините, коментират и от Националното сдружение на общините в Република България.

В своето становище Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва, че през декември миналата година Столична община е внесла в екоминистерството промени в законодателството за определяне на реда за въвеждане на зони с ниски емисии с наредба и изключването на моторни превозни средства със специален режим на движение. Това означава, че общината сериозно обмисля въвеждането на зони за ниски емисии и може да бъде първата, която ще ги въведе.

В становището си експертите на екоминистерството подчертават, че въвеждането на зони с ниски емисии е изключително важна стъпка. Но доколкото става дума за непопулярни мерки, които ще засегнат много хора, е необходимо тяхното прилагане да бъде анализирано и обосновано за реално постигане на резултати. Транспортът на този етап е проблем за качеството на въздуха в малка част от общините в България. Усилията на национално ниво трябва да бъдат насочени към източника, идентифициран като определящ, а именно битовото отопление, твърдят от МОСВ.

Само София и Пловдив отчитат приноса на колите за смога

От Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. става ясно, че общинските планове за разпределението на емисиите по сектори са непълни. Това ще бъде пречка за вземане на правилни решения. Оказва се, че само София и Пловдив имат достатъчно адекватна информация за приноса на леките коли за емисиите. Също така, поради липсата на данни за броя, вида и типа превозни средства според евро класификацията, не може да се каже какъв е приблизителния принос към фините прахови частици (ФПЧ10) на тежкотоварните автомобили.

Според данните в София емисиите общо са 912 тона на година, от които 824.3 тона са от битово отопление, 72.3 тона от леки автомобили, обществен транспорт от 13.3 тона.

Зоните за ниски емисии ще решат 1/3 от проблема на София с мръсния въздух, коментират общински съветници. Автомобилите са отговорни за едва 7% от замърсяването на въздуха. Най- много емисии - близо 60%, е делът на битовото отопление и около 24% е на асфалтирането на пътища или т.н разпрашаване от автомобилите. Около 17% е делът на големите ТЕЦ и инсталациите, които горят отпадъци - 17%. Делът на строителството, на селско стопанство, на допълнителен пренос от други страни са други източници, които не могат точно да бъдат анализирани.

В момента работна група на Столична община обмисля въвеждане на зони за ниски емисии, което ще ограничава автомобили с по-нисък клас, посочва програмата. Общината готви нови инициативи за дните, в които са отчетени нива на мръсен въздух. Сред тях са децата да не излизат в дворовете на училищата, ограничаване на използването на камини с открита горивна камера в случай, че е втори топлоизточник, както и стимулиране на споделеното пътуване, предвижването с велосипед или пеша.

Екостикери за автомобили ще засичат нарушителите

Принципът на зоните с ниски емисии е, че водачите на превозни средства от категории, които замърсяват повече - в случая дизелови автомобили от категории преди Евро и Евро 1 - са задължени да заплатят такса за влизане в зоната. Така част от собствениците на тези автомобили няма да влизат изобщо в зоната или ще се пренасочат към обществения транспорт, а някои ще закупят по-модерно превозно средство с по-ниски емисии.

Според Националната програма за намаляване на емисиите на фини прахови частици от леки автомобили е нужно да се подобри качеството на периодичните техническите прегледи, както при първоначалната регистрация на автомобила, така и по време на нормалната им употреба. Това трябва да е комбинирано със санкции за собствениците на автомобили, които не са преминали успешно периодичния технически преглед, тъй като собствениците им са премахнали устройствата за намаляване на емисиите.

Втората мярка е въвеждане на зони за ниски емисии (ЗНЕ) в най-урбанизираните градове като София и Пловдив, пише в програмата. Това би ограничило влизането на дизелови автомобили категория pre-Euro и Euro 1 в центровете на градовете.

Въпросът е измервателните устройства и станциите за измерване на въздуха да правят добри и адекватни измервания. Затова е необходимо София например да постави отново измервателна станция в центъра на града, каквато в момента няма.

Използването на филтър за твърди частици заедно с катализатор може да намали броя на ултра-фините частици в емисиите на отработени газове с 99%. По груби изчисления на местните органи, между 10-50% от собствениците на автомобили в България премахват тези устройства.

Евро категорията не е достатъчно точна, освен това има дизелови, автомобили преминали на газ, което не се отчита. Затова от това лято измерването на емисиите ще стане задължително условие при техническите прегледи, ще се издава стикер, който ще се залепя на предното стъкло на автомобила и при засичане от камерите глобата ще пристига директно при нарушителя, коментират общински съветници.

Зони за ниски емисии - най-необходими за битовото отопление

И ако за автомобилите все пак може да се въведат ограничения, то за най-големия източник на замърсяване - битовото отопление, това ще бъде много по-трудно. За еднофамилните къщи все пак е по-възможно, контролът в многофамилните сгради ще бъде сложен.

В програмата за въздуха се посочва, че естествения процес на подмяна на отоплителните уредби може да отнеме 20 години. Това е твърде дълъг срок за подобряване качеството на въздуха и трябва да се вземат много сериозни мерки за контрол при използването на печките и дървата, които да отговарят на определени изисквания.

Зоните за ниски емисии могат да бъдат ефективно средство за справяне с проблема с емисиите от битово отопление. Ограниченията, свързани с употребата на някои горива, могат да бъдат приложени в кратък срок и да постигнат бърз ефект, ако се изпълнят правилно. Регламентите, ограничаващи използването на определени уреди на твърдо гориво обаче изискват адекватен времеви хоризонт (преходен период), който да позволи на хората да се приспособят към новите разпоредби и да направят необходимите инвестиции. За бедните семейства трябва да се създадат адекватни механизми за подкрепа. Трябва да се обмислят внимателно и границите на зоните, твърде малка зона може да не доведе до желания ефект, смятат експертите. За всички тези мерки е необходима широка обществена дискусия и информационна кампания, която да подготви хората.

Според Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, средствата, свързани с ограничаване на битовото отопление се изчислява на около 40 млн. лева. Но всяка община поотделно трябва да направи свой анализ.

Информацията за мерките, свързани с ограничаване на емисиите от автомобилите, е по-точна за София и Пловдив. Разходите за Столична например ще са от над 1,3 млн. лева за въвеждане на зоните за ниски емисии и 155 000 приходи от глоби. Първоначалните инвестиции през следващите години ще са с поне 600 000 лева по-малко, но и глобите се очаква да намалеят.

Всяка община трябва да направи внимателни разчети и да потърси финансиране. В програмата са посочени различни варианти с използване както на национални средства, така и на европейско финансиране. Въпрос на капацитет е общините да се справят.

Европейските примери

Зоните за ниски емисии са практика в много европейски страни. В Лондон например са въвели зони за ниски емисии за намаляване замърсяването от дизеловите автомобили като ограниченията са в сила 24 часа всеки ден през цялата година с изключение на Коледа. Те са различни от зоните с ултра ниски емисии, които са валидни само за центъра на Лондон. Глобите за навлизане в зона с ниски емисии Low emissions zone (LEZ) е 500 паунда, ако се плати в рамките на 14 дни - наполовина.

Париж бе първият град във Франция, който въведе зони за ниски емисии през 2012 година като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта. Парижкият Low emissions zone (LEZ) ограничава достъпа според класификацията на превозните средства във френската система Crit'Air, която се основава на нивото на сертифициране на превозното средство съгласно европейските стандарти за емисии и неговия тип гориво. Понастоящем LEZ изключва само дизелови леки автомобили, които не са сертифицирани като минимум по стандарта Euro 4. Но критериите за влизане в зоната ще стават все по-строги от сега до 2030 г., когато само електрически и водородни превозни средства с горивни клетки ще имат право да влизат в LEZ във френската столица.

Важно е внимателно да се оцени кои всъщност са основните замърсите на въздуха за всяка община, за да се насочат ефективно усилията в подобряване качеството на въздуха, който дишаме.