Служебното правителство отмени днес постановление и решения на предходния кабинет, с които вземания на "Булгаргаз" ЕАД и Български енергиен холдинг ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД в размер до 1.6 млрд. лв. са придобити от държавата чрез министъра на енергетиката, съобщи правителствената пресслужба.

Това е станало на неприсъствено заседание - по предложение на служебния министър на енергетиката Владимир Малинов.

С отменените документи бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания и на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания, се казва в съобщението.

От правителствената пресслужба допълват, че Законът за публичните финанси постановява, че когато се отпускат средства за сметка на бюджета на дадено ведомство в полза на небюджетни организации, ръководителят на ведомството е отговорен за извършването на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.

За предвидената мярка е следвало да се изпрати уведомление до Европейската комисия с цел правна сигурност, а това не е направено, посочват от МС. Администраторът на помощ е длъжен да не въвежда мярката в действие до произнасяне на ЕК, че разрешава помощта или че мярката не представлява такава помощ.

Разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България предвижда, че въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, държавата може да придобие вземания на БЕХ и "Булгаргаз" от "Топлофикация София" с номинален размер до 1.6 млрд. лв., по цена, определена от независим оценител, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

При тази фактическа обстановка съществува реална възможност, при уведомяването на Европейската комисия, тя да определи мярката като държавна помощ, мотивира предложението си министър Малинов.

На 27 март правителството на Николай Денков реши държавата да придобие дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" ЕАД и Български енергиен холдинг ЕАД в размер до 1.6 млрд. лв. В замяна на това БЕХ трябваше да преведе 720 млн. лв. във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Финансовата операция бе планирана да се осъществи с бюджета на Министерството на енергетиката за допълнителни плащания, а на министъра на енергетиката беше възложено да проведе преговори и да придобие от името на държавата въпросните вземания. 

Тази възможност беше предвидена в държавния бюджет за годината. В края на 2023 г. тогавашният енергиен министър Румен Радев оправда стъпката със стартиране на оздравителна програма за дружеството.

Според източници на "Сега" бившият енергиен министър Румен Радев обаче не е подписал проектодоговора с "Топлофикация-София". Сделката за 1.6 млрд. лв. бе и една от причините парламентът да ограничи финансовия министър Асен Василев да прави разплащания извън пенсии, заплати и режийни. Въпреки това при сдаването на властта стана ясно, че сумата е изтеглена от Фискалния резерв, което по думите на служебния финансов министър Людмила Петкова е и причина през първата седмица на април парите в резерва да паднат до 6.7 млрд. лв.