Кметът на София Васил Терзиев и министърът на финансите Асен Василев обсъдиха финансовото състояние на Столична община, съобщиха от финансовото министерство.

В съобщението се посочва, че по данни на Министерството на финансите (МФ) към 30 септември т.г. Столична община отчита налични неусвоени средства по сметки по функция "Образование" в размер на 104,8 млн. лв., от които 92,2 млн. за текущи разходи и 12,6 млн. за капиталови инвестиции. По функция "Здравеопазване" неусвоените средства по сметки са общо 10,2 млн. лв., от които 9,2 млн. за текущи разходи и 1,5 млн. лв. за капиталови.

В същото време общината има поети ангажименти за разходи в размер на 1,3 млрд. лв.

Министър Асен Василев и кметът на София Васил Терзиев постигнаха съгласие, че е необходимо да се направи анализ на финансовото състояние и на изпълнението на текущите проекти на общината, посочват от МФ.

Акцент в разговора беше финансовото състояние на "Топлофикация-София", като стана ясно, че дружеството е натрупало над 1 млрд. лв. дългове към "Българския енергиен холдинг" за доставка на газ. Беше обсъдена необходимостта от финансово оздравяване, преструктуриране на дружеството и въвеждане на нови технологии за когенериращи и балансиращи мощности, отбелязват още от МФ.

На срещата е обсъдено и състоянието на столичния автотранспорт. Министър Василев посочи, че преминаването към електрически автобуси би намалило значително разходите за ремонт и поддръжка на автопарка. По отношение на развитието на столичното метро са осигурени средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и от националния бюджет.

Отделно от това, в бюджета за 2024 г. е предвидена субсидия за градския транспорт в София в размер на 89 млн. лв.