Американският министър на финансите Джанет Йелън обяви днес, че стартира обвързваща инициатива между администрацията на САЩ и правителствата на над 20 държави за създаването на регистър на действителните собственици на фирми (юридически лица), което ще помогне на страните да се борят по-ефективно с корупцията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Тази обвързваща инициатива е в съответствие с преразгледаните стандарти на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (Еф Ей Ти Еф - FATF), които изискват от страните да подобрят прозрачността при дейността на някои юридически лица, като фиктивните дружества и да предотвратят тяхното неправомерно използване", заяви Йелън на форум във Вашингтон за развитие на демокрацията, организиран от Държавния департамент на САЩ.

Страните, които участват в инициативата, ще трябва да актуализират правните си регулаторни рамки, за да бъде гарантирано, че правоприлагащите им агенции и другите им власти разполагат с ефективен достъп до информация за действителните собственици на компаниите. Целта на мерките е корумпираните лица да не успяват лесно да прикриват своята самоличност и реалното си имущество чрез фиктивни компании или корпоративни структури, отбелязва Ройтерс.

Джанет Йелън беше тази, която през 2021 г. настоя за въвеждане на световна корпоративна минимална данъчна ставка, която би попречила на компаниите да търсят държави с по-ниски данъци.

Аргументът на Йелън беше, че правителствата трябва да събират достатъчно приходи, за да инвестират в основни обществени блага и да реагират при кризи. По-късно с усилията на финансовия министър на САЩ Г-20 и ЕС одобриха 15-процентната корпоративна минимална данъчна ставка. "...За да сме сигурни, че световната икономика процъфтява въз основа на по-равнопоставени условия при данъчното облагане на мултинационални корпорации, като стимулира иновациите, растежа и просперитета", по думите на Джанет Йелън.

В края на 2022 г. 137 държави по света, включително 27-те от ЕС, договориха ставка от 15% за големите многонационални групи. Печалбата на големите многонационални или национални групи или предприятия с общ годишен оборот от най-малко 750 милиона евро ще бъде облагана с данъчна ставка, която не може да е по-малка от от 15%.

ЕС смята, че ефективното прилагане на директивата ще ограничи надпреварата за достигане на най-ниски равнища на ставките на корпоративния данък. Директивата трябва да бъде транспонирана в националното право на държавите членки до края на 2023.