Пътуванията на български граждани в чужбина през април са 590,5 хил. или със 117,7 на сто над регистрираните през април 2021 година, съобщи Националният статистически институт. Посещенията на чужденци в България са 646,3 хил. или със 128,8 на сто повече в сравнение с април 2021 година, като е регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 42,9 на сто (277,5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44,2 на сто, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 28,9 на сто, и със служебна цел - 26,9 на сто.

През април 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 163,8 хил., Гърция - 135,8 хил., Сърбия - 50,9 хил., Румъния - 47,8 хил., Република Северна Македония - 27,4 хил., Италия - 27,4 хил., Германия - 20,5 хил., Австрия - 19,2 хил., Испания - 17,3 хил., Белгия - 12,1 хиляди.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44,8 на сто и достига 289,9 хиляди. Увеличават се посещенията на граждани от всички държави в Европейския съюз. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 299,7 хил., или 46,4 на сто от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 123,6 хил., или 41,3 на сто от посещенията в тази група.

През април преобладава делът на посещенията с други цели - 56,9 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 29,2 на сто, и със служебна цел - 13,9 на сто.

Най-много посещения в България през април 2022 г. са направили гражданите от: Румъния - 128,7 хил., Турция - 123,6 хил., Украйна - 71,9 хил., Гърция - 55,6 хил., Сърбия - 50,8 хил., Република Северна Македония - 33,4 хил., Германия - 30,8 хил., Полша - 12,8 хил., Обединеното кралство - 12,7 хил., Италия - 9,7 хиляди.