Икономиката на България ще нарасне с 1,4% тази година, според обявената днес пролетна прогноза на Международния валутен фонд, предаде БТА. Предишната оценка, дадена от МВФ за икономиката на страната, е от октомври миналата година, според която БВП ще нарасне през 2023 г. с 3%.

През 2022 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт бе 3,4%.

За 2024 г. МВФ прогнозира икономически растеж от 3,5% и забавяне на инфлацията до 2.2%.

МВФ очаква инфлацията у нас през 2023 г. да се понижи до 7,5% след ръста от 13% на усреднена хармонизирана база за 2022 г. В предишната прогноза инфлацията пада до 5,2%. 

Новата прогноза на МВФ не изненадва особено след наскоро представените други две прогнози - на Световната банка и на Министерството на финансите.

Миналата седмица Световната банка прогнозира подобно забавяне в икономическия растеж на България за 2023 г. - до 1,5%, а на инфлацията - до 8,7%.

На 30 март пък Министерството на финансите представи своята Макроикономическа прогноза, където залага забавен ръст на БВП от 1,8% за 2023 г. "под влияние на влошените външно търсене и условия на финансиране, в среда на нарастващи лихвени проценти". В останалите години от прогнозния период - 2024 г. - 2026 г., повишаването на доверието сред икономическите агенти ще подкрепи нарастването на потреблението на домакинствата и частните и инвестиции и в резултат, растежът на БВП ще бъде между 3-3.3%.

Средногодишната инфлация, според ХИПЦ, се очаква да се понижи от 13.0% през 2022 г. до 8.7% през 2023 г., се казва в изследването на МФ.

Подобна, по всичко личи обективна, оценка на очакванията дадоха наскоро и икономистите на УниКредит Булбанк. Тяхната прогноза за реалния растеж на БВП за 2023 г. в последния им доклад остана непроменена от дадената през януари - 1.3%. Те дори отидоха по-далеч, като понижиха очакванията си за реалния растеж през 2024 г. до 2.3% от 3.3%. Защо? Защото според икономистите на банката "ефектът от агресивното затягане на паричната политика в развитите икономики през 2022 г. и 2023 г. изисква повече време, за да се принесе в пълна степен към българското стопанство" - заради забавено достигане на пикови нива на лихвите по новоотпуснатите кредити в България.

По отношение на безработицата МВФ прогнозира тя да се покачи през тази година с 0,3 процентни пункта спрямо миналата и да достигне 4,6% преди отново да се понижи през 2024 до 4,4%. Според предходната прогноза за 2023 г. безработицата се очакваше да бъде 4,7%.

МФ оценява коефициента на безработица за 2023 г. на 4.1%, като до края на прогнозния период (2026 г.) се очаква да се понижи до 3.8%.