България няма да загуби тези 268 милиона евро европейско финансиране за АМ "Струма". Това каза председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски пред bTV.


"Ние не сме лъгали Европейския съюз. В процедурата просто има специфични моменти. Оценката и решението по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е направено по предпроектните проучвания на трасето и проекта. Формулярът за кандидатстване, тоест апликационната форма, вече е на друг етап на идеен проект, който развива предпроектните проучвани и има специфични отклонения, които не са в противоречие с планирането на проекта. Идейният проект също не е константа", обясни Терзийски.

"Той също ще бъде доразвит в техническия проект, който ще определи също вече конкретните трасета и конкретни мерки. Конкретните трасета са определени и ако се види в коментарите на ЕК, няма съмнения по отношение на избраното трасе, избраният вариант. Ние оттеглихме апликационната форма с цел прецизиране на мерките, които са залегнали в нея, които да съответстват на изискванията по отношение на екологията на новата ЕК и на приетия от нея Европейски зелен пакт. Имаме прецизиране по отношение на изискванията на директивата за местообитанията, която ни налага да направим допълнителни специфични консервационни мерки. Също така по отношение на местообитанията сме взела мерки, които ние сме заложили в доклада по ОВОС, че ще бъдат извършени по съществуващото трасе на Е-79. Но това ще стане след изграждането на новото трасе в посока София, което обаче сега в момента изместваме и извършваме мерки, които могат да бъдат извършени при условията на незатваряне на сегашното трасе, за да намалим въздействието върху местообитанията във вече големия трафик при изградените вече участъци, които отвеждат в дефилето. Ние предпочетохме да се съобразим с коментарите. Подчертавам коментарите на ЕК и да прецизираме апликационната форма, за да имаме възможността да сме уверени в това, че няма да загубим това финансиране", каза още Георги Терзийски.

На въпрос можем ли да пренасочим тези пари за други проекти, Георги Терзийски отговори: "Регламентът позволява да бъдат пренасочвани средства от един към друг проект. Ако условията ни накарат да го направим, ние и сега имаме готовност да предложим алтернативни проекти. Затова аз съм убеден, че България няма да загуби това финансиране и то ще бъде използвано за транспортни проекти по трансевропейските мрежи".