Съветът за икономически анализи започва дълбока дискусия за икономическите ни проблеми, заяви служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов, цитиран в съобщение на своя прессофис.

Тази реформа полага основите на процес на устойчиво осигуряване на българското правителство и институции със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка за по-добри икономически решения, обясни вицепремиерът Пеканов.

"Имаме нужда от реформи и подобрения в структурата на икономиката ни. Нуждаем се от по-балансирано разпределение на икономическата активност, от добре премислени и целенасочени усилия в социалната сфера, от мерки за борба с демографската криза, политики за привличане на повече инвестиции. Това са препоръки както от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), така и от редица други организации през годините", коментира той.

Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската икономика и ще отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното преодоляване. Ще има възможността да изготвя и препоръки за повишаване на ефективността на икономическите политики в отговор на текущите предизвикателства.

Създаването на Съвета е заложено като реформа, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. С институционализирането на Съвета първата част от тази реформа е изпълнена.

"Живеем във времена на сериозна дезинформация и трябва да полагаме усилия българското общество да не бъде залъгвано с фалшиви новини и информация със съмнително качество, особено когато се касае за ключови въпроси от икономическата сфера. Нуждаем се от повече експертиза, повече анализи, повече добре подготвени мнения от учени с международно реноме. Целта на Съвета е да подобри дискусиите за икономически политики и за важните решения и реформи пред нас - сред институциите, но и сред обществото като цяло", добави Пеканов.

На 15 март 2023 г. бе проведено и първото заседание на Съвета, на което бе одобрена Годишната работна програма за 2023 г. и бе представено и обсъдено първото икономическо изследване, посветено на темата за регионалните неравенства и икономическите дисбаланси между регионите в България.

Изводите и резултатите от изследването ще бъдат представени в рамките на публично събитие, което ще се проведе на 24 април от 13 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет, с участието на представители на администрацията и на медиите.

Съветът за икономически анализи, който има съвещателен характер, бе създаден в началото на година с постановление на служебното правителство. Председател на Съвета е заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, а в състава му са включени икономисти от академичната общност, включително от престижни международни университети. Генерален секретар на Съвета ще бъде доц. Пламен Ненов от Норвежкото бизнес училище BI (BI Norwegian Business School) в Осло, Норвегия.

Всички икономически изследвания на Съвета ще бъдат публикувани на специално създадена интернет страница - www.cea.egov.bg, където има и пълна информация за учените, които участват в Съвета. През юни ще се проведе първата научна конференция на Съвета, а повече информация за нея може да намерите тук.