Жалбоподателите ще носят наказателна отговорност, ако се докаже, че недобросъвестно бавят търгове, провеждани по смисъла на Закона за обществените поръчки. Това се казва в предложени от ГЕРБ промени в текстовете на закона.

Идеята е да се ограничат възможностите за съдебно обжалване на обществените поръчки.В мотивите на законопроекта е записано, че чрез множеството обжалвания в съда се блокират ключови проекти, за някои от които има осигурено финансиране за милиони, а се бавят с години.

Ако промените бъдат приети, жалбоподателите ще трябва да предоставят доказателства, че са заинтересована страна, и да носят съдебна отговорност, ако се докаже, че недобросъвестно бавят хода на обществената поръчка със съдебни процедури.

Авторите на промените, сред които е и шефът на правната комисия Данаил Кирилов, предлагат да отпадне настоящият текст от Закона за обществените поръчки, който гласи, че всяка заинтересована страна участник има право да обжалва процедурата.

Ако предлаганите промени минат, ще бъде заличен настоящият член 198, ал. 3, който гласи: " Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по чл. 197, ал. 1".

Вносителите посочват, че се надяват да прекратят практиките на тенденциозно и неоснователно забавяне на процедурите. За целта създават нов текст към член 196 - 196 а. Той гласи, че жалбоподателите са длъжни да упражняват правата си добросъвестно и ще носят отговорност за вреди при недобросъвестното им използване. С други думи, въвежда се отговорност за причинените вреди, ако се установи злоупотреба с правото на обжалване.Управляващите предлагат и възможност за връчване на съобщения и призовки само по електронен път - по имейл и факс, за да бъдат ускорени процедурите.

В жалбите си до КЗК участниците в обществените поръчки вече ще трябва да прецизират интереса си, като включат в мотивите си обстоятелствата, на които основават качествата си на заинтересовани лица и посочат конкретно и изчерпателно всички възражения, основанията за тях и своите искания.Авторите на текстовете посочват, че към момента около 1/3 от обжалванията са неоснователни и с новите текстове очакват този процент да намалее чувствително.