Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви предложение за промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което има за цел да премахне данъка, налаган върху физически лица, които предават вторични суровини на събирателни пунктове.

Според действащите разпоредби фирмите, занимаващи се с изкупуване на скрап от частни лица, трябва да вземат данък в размер на 10% от стойността на предоставените суровини и да го превеждат към бюджета.

МОСВ съобщи, че предложената реформа ще улесни административната тежест на компаниите в този сектор и ще помогне за ограничаване на недекларирания оборот.

Въпреки това има опасения, че приемането на новите мерки може да доведе до намаляване на бюджетните приходи, което се оценява между 40 и 50 милиона лева годишно.

Освен това се изразява тревога, че отпадането на данъчната задълженост може да насърчи незаконния добив и нелегалната търговия с метали, тъй като лицата, предаващи вторични суровини, могат да получат по-големи суми в брой, без да дължат данъци.

И това не е всичко. Възможно е да се отвори възможност за други сектори да търсят сходни данъчни облекчения, което би могло да доведе до рискове за финансовата стабилност на държавата.

Следва да се прецени дали текущият момент е подходящ за въвеждане на законодателни промени, които може да имат въздействие върху бюджета и да породят потенциални неблагоприятни последици.