В качеството си на едноличен собственик на капитала на "Български енергиен холдинг" ЕАД министърът на енергетиката Владимир Малинов издаде протоколно решение на 28-ми юни. С него се извършват промени в ръководството на холдинга.

От поста се освобождава досегашният изпълнителен директор на БЕХ ЕАД Иван Андреев, както и Диян Димитров, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Със същото протоколно решение за членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД се назначават Валентин Николов и Галина Тодорова.

Валентин Алексиев Николов беше депутат от ГЕРБ в 41-о, 43-о и 44-о Народно събрание. Той е и бивш зам.-министър на енергетиката в първия кабинет на Борисов. Николов и преди е бил изпълнителен директор на БЕХ, като към момента е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй".

Галина Тодорова е юрист по образование. Тя е с над 15 години опит в енергийния отрасъл и е работила в енергийния отрасъл като директор на Правна дирекция в "Топлофикация София" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД.

В съобщението на министерство на енергетиката не се посочват причини за рокадите, но от съобщение на БЕХ става ясно, че освободилите своите места от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД Иван Андреев и Диян Димитров заемат позиции в Съвета на директорите съответно на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, съобщиха от БЕХ.

Така Иван Андреев, който вече е бил начело на АЕЦ "Козлодуй", отново ще я оглави, а Валентин Николов пък ще се върне в БЕХ.

От състава на Съвета на директорите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е освободен и Живко Динчев, съобщават от БЕХ.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нова конкурсна процедура.