От началото на септември цената на електроенергията в България за битовите потребители е достигнала 12,34 евроцента/квтч. Това ниво отрежда на българската столица една от най-ниските цени на електроенергията за бита в Европа. Средните стойности за 27 страни от ЕС са 20,26 евроцента/квтч. Това става ясно от месечният анализ на европейски битови цени на електроенергия и газ на VaasaETT. Организацията е изготвила анализът си в сътрудничество с два водещи европейски органа за енергийния пазар, като по този начин се проследяват на месечните цени на енергията в 33 европейски държави. Двете организации са Energie-Control Austria и Унгарският регулаторен орган по енергетика и обществени услуги (MEKH).

При изследване на средните стойности на цените на крайния потребител както за електроенергия, така и за газ могат да се наблюдават следните промени: спрямо септември 2020 г., сметките за електроенергия във всички столици на ЕС са се увеличили с 12%, докато сметките за газ са се увеличили с 23%.

Жителите на Киев плащат най-евтините сметки за ток - 5,22 евроцента/квтч, следвани от жителите на Белград (8,11 евроцента/квтч), Подгорица (10,54 евроцента/квтч) и Будапеща (10,65 евроцента/квтч). В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по -ниски от средните. Прага е единствената столица сред страните от ЦИЕ, в която цената на електроенергията е над средното за Европа. Там цената през септември е била 25,10 евроцента/квтч. Най-скъпо е електричеството за бита в Копенхаген, където хората плащат по 34,58 евроцента/квтч, и в Берлин, където електроенергията за бита струва 33,42 евроцента/квтч.

 

Източник: VaasaETT

През септември в Осло, Амстердам и Атина се наблюдава и най-голямото увеличение на цените на електроенергията за бита, става ясно още от данните на VaasaETT. Във Варшава, Хелзинки, Люксембург и Дъблин се наблюдава спад в цените на електроенергията с между 1 и 4 %.

Продължителната възходяща тенденция на пазара на електроенергия също е отчетлива през септември, тъй като повече от 1/3 от изследваните столици отбелязаха нов исторически връх в цената за крайния потребител, отбелязват експертите.

Тази тенденция на увеличение може да се дължи на скока в цените на газа на едро. Тъй като икономиките се възстановяват от пандемията, търсенето на енергия нараства, докато доставките на газ са по -строги от очакваното. Екстремните метеорологични условия по света през 2021 г. увеличиха търсенето на газ, докато според доклад на МАЕ нивата на съхранение на газ в Европа са под средните за последните пет години. Според последните развития на пазара на едро, цените на дребно вероятно ще се повишат още през следващите месеци.

Природен газ

По отношение на използването на природен газ цените за домакинствата в Стокхолм са над 8 пъти по -високи от тези в Будапеща, който е най -евтиният град за синьото гориво в ЕС. Цените пък са почти 10 пъти по -високи, ако включим и Киев в сметките. Дори по-силно изразен, отколкото при електричеството, битовият природен газ е най -евтиният в страните от ЦИЕ. В това отношение цената на природния газ в София е малко над средното ниво в ЕС като за септември тя е била 7,88 евроцента/квтч. Според данните на VaasaETT средното ниво за ЕС е 7,72 евроцента/квтч.

Източник: VaasaETT

В украинската столица Киев цените са най-ниски и са на нива от 2,42 евроцента/квтч. В Будапеща пък стойностите са едва 2,88 евроцента/квтч. В Стокхолм цените са най-високи 23,20 евроцента/квтч. Там пазарът обаче е доста малък, ситуиран основно около шведската столица. Вторият град с най-високи цени на природния газ за домакинствата е Копенхаген, където цената е 13,84 евроцента/квтч.

3e-news.net