Общият брой на проверените приватизационни сделки достигна 28. Това съобщиха от прокуратурата, след като във Върховна касационна прокуратура (ВКП) постъпиха материалите по следващите 14 приватизационни сделки, данните за които са проверени от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

В края на януари 2020 г. ДАНС започна мащабна проверка на приватизационния процес в България след като такава бе възложена от главния прокурор. Предмет на проверката са сключените приватизационни сделки и следприватизационния контрол по тях.

От прокуратурата публикуваха списък от 14 приватизирани дружества с най-големи активи, който се съдържа в доклад с информация за тях, изпратен първоначално до главния прокурор на Република България:

 • "Арсенал" ЕАД;
 • "Асарел - Медет" ЕАД;
 • "Химко" АД;
 • "Кремиковци" АД;
 • "Нефтохим" АД;
 • "Промет" ЕООД;
 • "Соди" ЕАД;
 • "Сомат" ЕАД;
 • "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД;
 • "Елаците - Мед" ЕАД;
 • "Параходство Български морски флот" ЕАД;
 • "Плама" АД;
 • "БТК" ЕАД;
 • "Ремонт верижни машини" ЕООД.

На база на предоставената информация прокурори от ВКП и Върховна административна прокуратура извършват анализ в три аспекта, се казва в съобщението на прокуратурата:

 • наказателно-правен с оглед данни за извършени престъпления и възможностите за наказателно преследване,
 • гражданско-правен с оглед основания за атакуване на сделките поради пороци при сключването им и
 • административно-правен с оглед основания и възможности за оспорване на управленските актове в хода на приватизационния процес.

След приключване на работата на прокурорите обществеността ще бъде информирана за установеното и възможното предприемане на последващи действия, се казва в заключение на официалната информация.