Много страни по света претърпяха рязък спад на икономическата активност по време на пандемията от Covid-19, последван от постепенно възстановяване. С висока инфлация, геополитически конфликти и продължаващи прекъсвания на веригата за доставки много региони по света отново са изправени пред несигурно икономическо развитие през следващите години. В своето проучване (Economic Experts Survey - EES) германският институт "Ифо" (ifo) и Швейцарският институт за икономическа политика (Swiss Economic Policy Institute) анкетираха, икономически експерти от цял свят за техните очаквания за (реален) растеж на БВП през 2024 г. (какви са техните краткосрочни прогнози), както и през 2025 г. и 2027 г. (техните средносрочни и дългосрочни прогнози).

Проучването е на тримесечна база (в случая за четвърто тримесечие на 2023 г.), беше извършено в периода 7 декември 2023 г. - 21 декември 2023 г. и включи 1431 икономически експерти от 124 държави.

Какви са глобалните очаквания на експертите

Анкетираните икономически експерти очакват среден ръст на световния БВП от 2,6% за 2024 г., приблизително колкото е за предходната година (2,7%). По-конкретно, експерти от Африка и Азия очакват високи темпове на растеж за 2024 г. в съответния регион (3,6%). За Европа (1,9%) и Америка (2,3%) експертите са доста предпазливи.

Очаквания за глобален растеж

Графика: Economic Experts Survey/ifo

По-оптимистични са очакванията за средносрочно и дългосрочно развитие. Очаква се глобален растеж от 2,9% за 2025 г. и увеличение от 3,3% за 2027 г.

По отношение на подрегионите, според експертите най-бързо през 2024 г. ще растат Западна Африка (4,4%) и Югоизточна Азия (4,7%), докато Северна Европа (1,4%) и Западна Европа (1,1%) ще изостанат.

Какви са прогнозите за Европа

Що се отнася до перспективите за растеж на Европа, обобщението на отговорите показва значителна хетерогенност по страни. Експертите очакват особено ниски темпове на растеж за Швеция (+0,4%), Обединеното кралство (+0,5%) и Германия (+0,6%). Експертите в Австрия (+0,9%) и Швейцария (+1,3%) също изразяват по-сдържани мнения.

Очаквания за икономически растеж по страни в Европа

Източник: Economic Experts Survey Q4 2023/ifo

По-сериозни увеличения се прогнозират за Испания (+2,0%), Полша (+2,8%), Ирландия (+2,8%) и Исландия (+3,3%).

За България прогнозите й отреждат място в златната среда по икономически растеж - от 2% до 2,5% за 2024 г.

Общ модел, който може да бъде идентифициран в обобщените данни, е, че експертите от страните от Централна и Северна Европа са по-скоро песимистични. Експертите от Източна Европа обаче са сред най-позитивно настроените в Европа.

По-дълги прогнози

Експертите смятат, че Африка и Азия ще растат най-бързо и в средносрочен до дългосрочен план с очаквани темпове на растеж от над 4%. Експертите в Северна, Централна и Южна Америка очакват по-ниски темпове на растеж - от 2,6% и 3% през 2025 г. и 2027 г. Само за Европа експертите очакват както средносрочният (2,3%), така и дългосрочният растеж (2,7%) да бъдат под средната глобална стойност за последните десет години.

Очаквания за икономически растеж за 2024 г. (глобално, в %)

Източник: Economic Experts Survey Q4 2023/ifo

За Германия експертите очакват умерени темпове на растеж от 1,2% (2025 г.) и 1,5% (2027 г.) в средносрочен до дългосрочен план, макар и на относително ниско ниво по международните стандарти. Има обаче и страни като Съединените щати, за които експертите очакват постоянен растеж през годините (2,4% през 2024 г., 2025 г. и 2027 г.).

Цялото проучване може да се прочете в приложение на страницата на ifo, където е поместено и съобщението на института. 

Организаторите на проучването отбелязват, че участниците в проучването са влиятелни експерти в страните си. Повечето от тях притежават докторска степен по икономика. Участващите в тримесечните анкети експерти играят важна роля роля както в академичните среди, така и при политическите консултации, включително и това са членове на национални експертни съвети и други влиятелни комисии.