Електрификацията на европейските автомобилни паркове ще бъде катализатор за чиста мобилност през 20-те години на този век, ще доведе до ускоряване на декарбонизацията на транспорта, подобряване на качеството на въздуха в градовете, ще ускори внедряването на инфраструктура за зареждане и ще стимулира пазар на електромобили втора употреба. Прогнозата е на Федерацията на европейска електроенергийна индустрия Eurelectric и консултантската компания Ernst and Young, които представиха съвместен доклад, посветен на развитието на пазара на електрически превозни средства. Авторите на доклада очакват 24-кратно увеличение на парка на електрическите превозни средства в Европа до 2030 г.

Европейският автомобилен парк се състои от 63 милиона автомобили, микробуси, автобуси и камиони, експлоатирани от частни компании и държавни структури. Въпреки че представляват само 20% от всички превозните средства, те съставляват 40% от всички изминати километри и 50% от емисиите на CO2 в транспорта. Това означава, че те притежават значителен потенциал за ускоряване на декарбонизацията на сектора.

Кристиян Руби, генерален секретар на Eurelectric, заяви: "Електрификацията на автомобилните паркове може наистина да промени цялата концепция за използване на автомобилите. Това идва заедно с осезаемото намаляване на общите разходи за собственост и на емисиите на CO2. Така че това е добра сделка както за притежателите на колите, така и за обществото като цяло."

Автопаркът е основният кандидат за електрификация по редица причини. Първо, публичните стимули и отстъпките, прилагани при големи продажби, повишават привлекателността на покупките на електромобили. На второ място, предвидимостта на маршрута, която е обща експлоатационна характеристика на автомобилните паркове, би позволила и ускорила внедряването на инфраструктура за зареждане на електромобили на ключови места, правейки електрическите превозни средства по-надеждни и за техните собственици.

Проучване установява, че се очаква електрифицирането на автопарка да нараства със сериозни темпове, възлизайки на 10.5 милиона EVs до 2030 година. Дотогава автобусният сегмент ще е електрифицирал 42% от парка си, последван от сегмента на автомобилите и микробусите, които ще бъдат електрифицирани съответно на 17.5 на сто и 12 на сто. Тези възможности ще бъдат допълнително активирани от промени в политиките на компаниите към електрическите превозни средства и по-големият избор на превозни средства.

3е-news.net