През 2020 година българската икономика се е сви с 4,2 на сто. Oсновното препятствие за икономическата дейност с брутен отрицателен принос от 7,3 процентни пункта се оказа износът. Въпреки пандемията обаче частното потребление остана непроменено през 2020 г. в сравнение с нивата от 2019 г. Това посочва Европейската комисия в пролетните си прогнози, публикувани днес, предаде БТА.

Анализаторите отбелязват, че частното потребление през 2020-а бе подкрепено от схемите за подпомагане на заетостта и положителната на динамика на заплатите, наличното финансово състояние на домакинствата в началото на кризата и относително оптимистичните очаквания за икономическа дейност.

В прогнозата е записано още, че през първата половина на миналата година инвестициите се свиха рязко на фона на увеличената икономическа несигурност и нарасналите промишлени мощности. С постепенното възстановяване на степента на използване на капитала и увеличението на инвестиции в държавния сектор през втората половина на 2020 г. капиталообразуването се върна към предкризисните си нива. 

Очаквания за 2021-а и 2022-а

Икономическата активност вероятно ще отбележи отскок от второто тримесечие на настоящата година и след това ще набира допълнителна инерция.

Очаква се брутният вътрешен продукт да нарасне с ускорен темп от 3,5 на сто през 2021-а до 4,7 на сто през 2022-а в синхрон с усвояването на средствата от Фонда за възстановяване и развитие, приет от правителството на 28 април.

Според прогнозата на ЕК износът на стоки ще се възстанови през 2021 г. на фона на увеличеното външно търсене. Анализаторите отбелязват още, че динамиката на износа на услуги ще зависи до голяма степен от развитието в туристическия сектор. Очаква се при тях да настъпи известно възстановява в сравнение с кризата от миналата година, но вероятно през тази година ще останат с около една четвърт под нивата отпреди кризата. Очакванията са тази разлика да се намали още повече през 2022 година.

Според прогнозата инфлацията в България ще ускори темпа си през 2021-а до 1,6 на сто след отчетените 1,2 на сто миналата година, за да достигне 2 на сто през 2022-а.

Безработица ще следва положителна тенденция със спад до 4,8 на сто тази година след регистрираните 5,1 на сто миналата година и още по-силно понижение до 3,9 на сто през 2022-а, пише още в пролетната прогноза на ЕК.